Artist: 
Search: 
Reddit

Cenobita - Genética Mecánica lyrics

Arquitecto moral
Arquitecto fatal
Arquitecto radical
Arquitecto ordenador

Paisajes en el alma
Paseos biomecánicos
Fantasmas en sodoma
Genética mecánica

Arquitecto visceral
Arquitecto mental
Arquitecto material
Arquitecto espiritual
Arquitecto de la noche
Arquitecto de la vida
Arquitecto del planeta
Arquitecto de la nada
Arquitecto de cristal
Arquitecto de neón
Arquitecto de metal
Arquitecto de papel

Espacios limitados
Paredes sin concreto
Mosaicos de silencio
Manifiesto Funeral

Genética mecánica

Arquitecto liberal
Arquitecto violador
Arquitecto criminal
Arquitecto terminal