Ceca - Pile

video played 11,686 times
added 8 years ago
Rate:

Ceca - Pile lyrics


Ovo je svet za pametnije
ovo je put za neke hrabrije
a moje srce je pile
drhti od straha kada grmi
ne¾no ko svila na kaldrmi.
A moje srce je pile, pokislo, ¾uto i malo
¹to je kraj orla jednom zaspalo.

Ref.
Nijedan nije ti bio ni blizu
niti æe ko, a ja sam sa svakim oti¹la predaleko
al ne stigne¹ nigde kada te sru¹e i slome ti sve
leti dalje sam, dole ne gledaj me
moje suze prema tebi padaju
moje suze prema tebi padaju
moje suze padaju na gore

Ovo je put za neke va¾nije,
ovo je put za neke sna¾nije,
a moje srce je pile
drhti od straha kada grmi
ne¾no ko svila na kaldrmi.
A moje srce je pile, pokislo, ¾uto ï malo
¹to je kraj orla jednom zaspalo.


  • COMMENTS