Artist: 
Search: 
Reddit

Cebola Mol - Passarinho Do Catano lyrics

Passarinho do catano,
Passarinho do catano
Papapapapapapassarinho do catano

Passarinho do catano,
Passarinho do catano
Papapapapapapassarinho do catano

Anda-me lá, ó bichano
Anda d'Abril todo o ano
Papapapapapapassarinho do catano, yyyyyeeeehhhh!!!!