Artist: 
Search: 
Reddit

Catatonia - Dimbran lyrics

O'r seddau gwag
Daw'r lleni i fynu byth eto
Yn araf deg
Mae'r gweddill yn llithro agor

(Wyt ti wedi sylweddoli fod y rhai sy'n edrych arnat ti trwy'r welltin yn ffôl?)
Ond mae'r oriau yn ffoi
Rhaid disgwyl yn hir yw goddef

Crwydiwr, rho ben i'r cystadleuaeth
Rho taw i'r siarad mân
Dimbran, estynies di'n rhy uchel
Ti'n welw ymffrosgar ti'n llwfr a ti'n wag

Cefnigen pur
Gwnaeth dy fam di byth d'alw di'n warthus
Ysblenydd ffug
Dy gynnydd ar ddiwedd y dôn


Ac fe gollaist di'r cynllun
I dagu'n foddhaus mewn poen

Dehonglai hyn
Mae dy wydd yn bygwth dim

Crwydiwr, rho ben i'r cystadleuaeth
Rho taw i'r siarad mân
Dimbran, Estynais di'n rhy uchel
Ti'n welw ymffrosgar ti'n llwfr a ti'n wag

Wyt ti wedi sylweddoli fod y rhai sy'n edrych arna ti trwy welltin yn ffôl, ffôl
Ysgwyd llaw am heno ...... siwr am ddod nol