Artist: 
Search: 
Cascada - Glorious lyrics (Bulgarian translation). | Do you know it’s time to let yourself go?
, Why don’t we just let it show?
, Tell me what...
03:34
video played 2,304 times
added 5 years ago
Reddit

Cascada - Glorious (Bulgarian translation) lyrics

EN: Do you know it’s time to let yourself go?
BG: Знаете ли, че е време да си отида?

EN: Why don’t we just let it show?
BG: Защо не можем просто да го покаже?

EN: Tell me what you’re waiting for
BG: Кажи ми, какво чакате

EN: ‘Cause I, I wanna live before I die
BG: Защото аз, аз искам да живея преди да умре

EN: Crash and burn and lose my mind
BG: Катастрофата и горят и губят ума ми

EN: We can set the world on fire
BG: Ние може да промени света на огън

EN: Tonight we can be glorious
BG: Тази вечер ние може да бъде славен

EN: We are young at heart and we’re free
BG: Ние сме млади по душа и свободни

EN: The world is ours, I can feel the music in me
BG: Светът е наш, мога да усетя музиката в мен

EN: Glorious, found a love that eyes cannot see
BG: Славния, намерили любовта, която не може да виждат очите

EN: Delirious, oh oh oh oh, oh oh oh
BG: Delirious, о о о о, о о о

EN: I believe the little child inside of me
BG: Вярвам, че малко дете вътре в мен

EN: Can reveal my destiny
BG: Може да разкрие моята съдба

EN: And one day I’ll be breaking free
BG: И един ден ще бъде нарушаване свободен

EN: Now’s the time, we’re running at the speed of light
BG: Сега е времето, ние работим със скоростта на светлината

EN: I’ll meet you on the other side
BG: Ще се видим от другата страна

EN: Every time I close my eyes
BG: Всеки път, когато затворя очите си

EN: Tonight we can be glorious
BG: Тази вечер ние може да бъде славен

EN: We are young at heart and we’re free
BG: Ние сме млади по душа и свободни

EN: The world is ours, I can feel the music in me
BG: Светът е наш, мога да усетя музиката в мен

EN: Glorious, found a love that eyes cannot see
BG: Славния, намерили любовта, която не може да виждат очите

EN: Delirious, I can feel the music in me
BG: Delirious, мога да усетя музиката в мен

EN: (Glorious) Found a love that eyes cannot see
BG: (Славно) Намерил любовта, която не могат да виждат очите

EN: (Glorious) (We are young, oh oh, oh oh oh)
BG: (Славно) (Ние сме млади, о о, о о о)

EN: (We are young, oh oh, oh oh oh)
BG: (Ние сме млади, о о, о о о)

EN: (We are young, oh oh, oh oh oh)
BG: (Ние сме млади, о о, о о о)

EN: (We are young, oh oh, oh oh oh)
BG: (Ние сме млади, о о, о о о)

EN: Tonight we can be glorious
BG: Тази вечер ние може да бъде славен

EN: We are young at heart and we’re free
BG: Ние сме млади по душа и свободни

EN: The world is ours, I can feel the music in me
BG: Светът е наш, мога да усетя музиката в мен

EN: Glorious, found a love that eyes cannot see
BG: Славния, намерили любовта, която не може да виждат очите

EN: Delirious, oh oh oh oh, oh oh oh
BG: Delirious, о о о о, о о о