Artist: 
Search: 
Captain Beefheart - Safe As Milk lyrics (Bulgarian translation). | Well my cigarette died when I washed my face  
, Dropped some drops in an ashtray hit a wrong
,...
03:20
video played 492 times
added 7 years ago
Reddit

Captain Beefheart - Safe As Milk (Bulgarian translation) lyrics

EN: Well my cigarette died when I washed my face
BG: Добре ми цигара умира, когато аз измиват лицето ми

EN: Dropped some drops in an ashtray hit a wrong
BG: Отпаднали няколко капки в пепелник хит неправилно

EN: place
BG: място

EN: Woman at my blinds to see spiders spinning lines
BG: Жена ми щори да видите паяци, предене линии

EN: Its a safe as milk it`s a safe as milk
BG: Му Сейф като това мляко е безопасно като мляко

EN: I never heard it put quite that way
BG: Аз никога не съм чувал, го слагам доста по този начин

EN: The shape I`m in is a gone a way
BG: Формата аз съм в няма начин

EN: They called a day they called a day
BG: Те наричат един ден те нарича един ден

EN: yesterday`s paper headlines approach rain gutter
BG: вчера на хартия заглавия подход дъжд канавката

EN: teasing rusty cat sneezing
BG: подигравателен ръждясали котка кихане

EN: Soppin wet hammer dusty and wheezing
BG: Soppin мокро чук прашни и хрипове

EN: Lusty alley whining trashcan blues
BG: Обилен алея пищи trashcan блус

EN: Children running after rainbows stocking poor
BG: Деца вървят след дъгата складирането на бедните

EN: Gracious ladies nylon hanging on to line
BG: Грациозните дами найлон, висящи към линия

EN: Jumping onto leg looking mighty fine
BG: Скачане върху крак гледам фамозното

EN: Sorrows lollipop lands stick-broken on a dark
BG: Скърби близалка земи стик разбити на тъмно

EN: carnival ground
BG: Карнавал земята

EN: Pop up toaster cracklin Aluminium rhythm and
BG: Поп тостер, cracklin алуминиеви ритъм и

EN: sound
BG: звук

EN: Ev`ry day pencil lazy and sharp
BG: Ev'ry ден молив мързеливи и остри

EN: The icebox inside looking like a harp
BG: Камера на хладилник вътре гледам като арфа

EN: E-lectric bulb been out for years Freezer fumes
BG: -И-lectric крушка бил за години хладилни газове

EN: feed the gas tears
BG: емисия на газове сълзи

EN: Cheese in the corner with a mile long beard
BG: Сирене в ъгъла с дълга брада миля

EN: Beggin` blue bread dog eared (repeat twice)
BG: Започнете синьо хляб куче уши (повторение) два пъти

EN: I may be hungry but I sure ain`t weird
BG: Аз може да бъде гладен, но сигурно не е странно