Artist: 
Search: 
Reddit

Capercaillie - A State Of Yearning lyrics

Tha fadachd orm fhin
E ho hu ri ho
Mo ghaol a nochd air bhar a chuain
E ho hu ri ho
S'fluich an oidhche's fuar
E ho hu ri ho
Tha ceo air a bheinn
E ho hu ri ho

'S fhada leam gu tinn
E ho hu ri ho
Fear a ghunna chaoil nach duilt
E ho hu ri ho
Sealgair nam fiar
E ho hu ri ho
Stu cho fada bhuam
E ho hu ri ho

Ach nach saoil sibh fhein
E ho hu ri ho
Nach truagh dhomh sa nochd a bhith
E ho hu ri ho
Am bothan bhig san fhrith
E ho hu ri ho
Stu cho fada bhuam
E ho hu ri ho

Beannachd dha mo dhuinn
E ho hu ri ho
A dha chun a ghille bhan
E ho hu ri ho
S'aine bhuamsa tron
E ho hu ri ho
Goirt mo choise trom
E ho hu ri ho

Tha fadachd orm fhin
E ho hu ri ho
Mo ghaol a nochd air bhar a chuain
E ho hu ri ho
S'fluich an oidhche's fuar
E ho hu ri ho
Tha ceo air a bheinn
E ho hu ri ho

'S fhada leam gu tinn
E ho hu ri ho
Fear a ghunna chaoil nach duilt
E ho hu ri ho
Sealgair nam fiar
E ho hu ri ho
Stu cho fada bhuam
E ho hu ri ho