Artist: 
Search: 
Reddit

Candan Erçetin - Unutursun lyrics

Unutursun unutursun
Zaman geçer avunursun
Ýsyan etsen de derinden
Hayat tutar ellerinden
Bir gün gelir unutursun

Önce yaþayamam zannedersin acýndan
Ben de gidiyorum kalamam dersin kahrýndan
Bunun için merhamet dilersin Tanrýndan
Duymaz kimse sesini býkarlar gözyaþýndan

Unutursun unutursun
Zaman geçer avunursun
Ýsyan etsen de derinden
Hayat tutar ellerinden
Bir gün gelir unutursun

Hani geçmeyecek gibi gelir günler
Hiç aydýnlanmayacak kapkaranlýk geceler
Kabuslar içinde dilin adýný heceler

Paylaþamazsýn acýný yalnýz yaþanýr dertler

Unutursun unutursun
Zaman geçer avunursun
Ýsyan etsen de derinden
Hayat tutar ellerinden
Bir gün gelir unutursun

Sonra bir sabah uyanýrsýn hayata
Bakarsýn durmamýþ dünya dönüyor etrafýnda
Anlarsýn eskisi gibi olmaz bir daha
Ama yepyeni bir güçle sarýlýrsýn hayata

Unutursun unutursun
Zaman geçer avunursun
Ýsyan etsen de derinden
Hayat tutar ellerinden
Bir gün gelir unutursun
O gün gelir unutursun