Artist: 
Search: 
Reddit

Candan Erçetin - Türkü lyrics

Dünyada akla deðer veren yok madem
Bazen aklý az olanýn parasý çok madem
Getirin þu þarabý alsýn aklýmýzý
Belki de böyle beðenir bizi elalem

Türkü yine o türkü
Sazlarda tel deðiþti
Yumruk yine o yumruk
Bir varsa el deðiþti

Ben gönlü temiz insana kurban olayým
Gezsin baþým üstünde benim hoþ tutayým
Ham insaný al karþýna söylet azýcýk
Dön sonra cehennemdeymiþ gel sarayým

Türkü yine o türkü
Sazlarda tel deðiþti
Yumruk yine o yumruk
Bir varsa el deðiþti

Gelip de eskiyenler yepyeni gelenler
Her biri gider bugün yarýn birer birer
Kimseler kalmamýþ bu eski dünya
Kimi gitti gider kimi geldi gider

Türkü yine o türkü
Sazlarda tel deðiþti
Yumruk yine o yumruk
Bir varsa el deðiþti

Canlarýn cananý dost deletme dinle beni
Küsme feleðe deðmez yeme kendini
Çekil otur þöyle gürültüsüz bir köþeye
Seyreyle þu hengamede olan biteni

Türkü yine o türkü
Sazlarda tel deðiþti
Yumruk yine o yumruk
Bir varsa el deðiþti