Artist: 
Search: 
Reddit

Candan Erçetin - Olmaz lyrics

Ansýzýn hayatýma giriyorsun
Varlýðýnla aklýmý çeliyorsun
Aþkýnla beni þýmartýyorsun
Mucizeler yaratýp kahramaným oluyorsun

Zamanla aþka alýþýyorsun
Daha az gülüp daha çok susuyorsun
Deðiþtin sen hala görmüyorsun
Mucizeler nerede kahramaným yorgun musun

Olmaz birtanem
Olmaz sevdiðim
Olmaz inan bana olmaz
Aþk böyle olmaz

Hazýrdým ben de seni bekliyordum
Nerede bu geç kalmasa diyordum
Ve bir gün karþýmda duruyordun
Bilmeden mucizenin ta kendisi oluyordun

Anladým ben herþeyi yoruyorum
Belki de hep senden bekliyorum
Deðiþmedim sadece susuyorum
Mucizeler yaratan kahramaný özlüyorum