Artist: 
Search: 
Reddit

Candan Erçetin - Hayranım Sana lyrics

Tanýrým kendimi
Hiddetim taþar benim
Dalga dalga,
Hýrçýn hýrçýn
Tokat gibi vurur sözlerim
Yýpratýr bedenini
Bilirim seni
Hüzün etrafý sarmýþken
Sessiz kalýrsýn belli belirsiz
Ben bilirim seni
Acý bir tebessüm
Belli belirsiz bir tebessüm
Hayraným sana
Sabrýna
Sakince karþýmda durup
Meydan okuyan o tavrýna
Varlýðýna
Korkmuyorum
Ruhumdaki fýrtýnada boðulmaktan
Karanlýkta yollarýmý kaybetmekten
Biliyorum kurtarýrsýn beni sen
Iþýðým, deniz fenerim
Iþýðým, sana aþýðým