Artist: 
Search: 
Reddit

Candan Erçetin - Daha lyrics

Daha,
Sorulur mu hiç kader, daha
Biçtiðin yarýn nedir, merakla beklerim
Daha,
Yorulur muyum sanýyorsun
Geçtiðim üç beþ aþk ile biraz acý
Daha,
Çok olmalý
Yok olmalý
Yeter mi bu acý, ah bu acý
Daha,
Yetmiyorsun, yetmiyor, daha
Yenik düþer diye, bekleme boþ yere
Daha,
Vazgeçer miyim sanýyorsun
Geçtiðim harabeler hala ayaktalar
Daha,
Çok olmalý
Yok olmalý
Yeter mi bu acý, ah bu acý