Artist: 
Search: 
Reddit

Candan Erçetin - Ağlıyor Musun lyrics

Aceleci adýmlar ve
Mutsuz tavýrlar
Ne bu halin caným
Seni bir üzen mi var

Kiminin cazip hali
Kiminde alkol tesiri
Gününü gün ettin ama
Geçici hepsi

Aðlýyor musun

Kendin ettin
Kendin buldun
Bilmiyor musun

Aðlýyor musun

Elinin kýnasý deðil bu
Görmüyor musun

Her büyük sevda
Tuzaða düþer
Ben affetsem
Aþk affetmez
Anlýyor musun

Acýnasý bakýþlar ve
Huysuz cevaplar
Ne sanmýþtýn caným
Bunu hoþ gören mi var

Kimisi endam sahibi
Kimi zaten yer etmedi
Sen çok eðlendin
Ama canýma yetti