Artist: 
Search: 
Reddit

Cali≠gari - Cobalt lyrics

Cobalt shimashou.
Asa demo hiru demo yoru demo dai-kangei!
Cobalt shimashou.
Cobalt shimashou.
Saa sa, minna-san go-issho ni!

Cobalt shimashou.

Getsuyoubi, kayoubi, suiyoubi, mokuyoubi, kinyoubi, doyoubi, nichiyoubi.
Owaranai hajimari ha ikaga?
Hajimaranai owari mo ikaga?

Cobalt shimashou.
Cobalt shimashou.
Otoko demo onna mo sou de nai kata demo dai-kangei!
Cobalt shimashou.
Cobalt shimashou.
Saa sa, minna-san go-issho ni!

Cobalt shimashou.
Cobalt shimashou.
Inu-san, neko-san, tori-san demo dai-kangei!
Cobalt shimashou.
Cobalt shimashou.
Saa sa, minna-san go-issho ni!

Cobalt shimashou.