Artist: 
Search: 
C. C. Catch - Good Guys Only Win In Movies lyrics (Bulgarian translation). | Computerised half read...
, My mother was a teacher...
, I-i-i-i-including the captain
, May I send,...
03:54
video played 3,122 times
added 8 years ago
Reddit

C. C. Catch - Good Guys Only Win In Movies (Bulgarian translation) lyrics

EN: Computerised half read...
BG: Компютъризирана половина прочети ...

EN: My mother was a teacher...
BG: Майка ми е учител ...

EN: I-i-i-i-including the captain
BG: IIII-включително и на капитана

EN: May I send, may I send...
BG: Може ли да изпратите, може ли да изпратя ...

EN: My mother was a teacher...
BG: Майка ми е учител ...

EN: Computerised half read...
BG: Компютъризирана половина прочети ...

EN: Captain, Ch-ch-ch-ch-captain...
BG: Капитане, CH-CH-CH-CH-капитан ...

EN: I was happy, I was happy, I was happy...
BG: Щастлив съм, аз бях щастлив, аз бях щастлив ...

EN: I was happy, may I send...
BG: Щастлив съм, може ли да изпратя ...

EN: My mother was a teacher...
BG: Майка ми е учител ...

EN: I had walked by the wall, so ?
BG: Като минах до стената, така?

EN: Captain, chap, chap...
BG: Капитане, симпатяга, симпатяга ...

EN: I was happy, I was happy, I was happy...
BG: Щастлив съм, аз бях щастлив, аз бях щастлив ...

EN: Ma-a-a-aay I send...
BG: Ма-аа-aay да изпратя ...

EN: Kevin, Kevin...
BG: Кевин, Кевин ...

EN: Oh, I need you
BG: О, имам нужда от теб

EN: My heart cries out, I miss you
BG: Сърцето ми вика, че ми липсваш

EN: How can you mend a broken heart ?
BG: Как може да се поправи с разбито сърце?

EN: More than ever
BG: Повече от всякога

EN: My heart needs you forever
BG: Сърцето ми се нуждае от теб завинаги

EN: How can you try a brand new start ?
BG: Как може да се опитате съвсем ново начало?

EN: How can you mend my heart, my heart, my heart ?
BG: Как може да се поправи сърцето ми, сърцето ми, сърцето ми?

EN: Good guys only win in movies
BG: Добри момчета да спечели само във филмите

EN: Million miles from nowhere
BG: Милион мили от нищото

EN: My heart is crying
BG: Сърцето ми плаче

EN: Take care, take care
BG: Бъдете внимателни, да се грижи

EN: Good guys only win in movies
BG: Добри момчета да спечели само във филмите

EN: From a distant fire
BG: От далечен пожар

EN: I'm burning in desire
BG: Аз изгарям в желанието

EN: Higher
BG: По-високи

EN: Friends and strangers
BG: Приятели и непознати

EN: Don't you see the danger
BG: Не виждам опасност

EN: Oh baby, look behind closed walls
BG: О, скъпа, погледни зад затворени стени

EN: Oh, I'm falling
BG: О, аз съм, попадащи

EN: Don't you hear my calling
BG: Не чуваш ли моето призвание

EN: How can you try a brand new start ?
BG: Как може да се опитате съвсем ново начало?

EN: How can you mend my heart, my heart, my heart ?
BG: Как може да се поправи сърцето ми, сърцето ми, сърцето ми?

EN: Come on take my heart again
BG: Хайде, вземи сърцето ми отново

EN: Come on take my love again
BG: Хайде да ми обичам отново

EN: Good guys only win in movies
BG: Добри момчета да спечели само във филмите

EN: Million miles from nowhere
BG: Милион мили от нищото

EN: My heart is crying
BG: Сърцето ми плаче

EN: Take care, take care
BG: Бъдете внимателни, да се грижи

EN: There is no evidence of no function...
BG: Няма данни за липса на функция ...

EN: May I send...
BG: Мога ли да изпращам ...

EN: Ch-ch-ch-captain, ch-ch-ch-ch-captain...
BG: CH-CH-CH-капитан, CH-CH-CH-CH-капитан ...

EN: My mother was a teacher...
BG: Майка ми е учител ...

EN: Computerised half read..
BG: Компютъризирана половина четат ..

EN: My mother was a teacher...
BG: Майка ми е учител ...

EN: There is no evidence of no function...
BG: Няма данни за липса на функция ...

EN: Ch-ch-ch-ch-captain...
BG: CH-CH-CH-CH-капитан ...

EN: May I send...
BG: Мога ли да изпращам ...

EN: My mother was a teacher...
BG: Майка ми е учител ...

EN: My mother was a teacher...
BG: Майка ми е учител ...

EN: Captain, captain...
BG: Капитан, капитан ...

EN: Ma-a-a-aay I send...
BG: Ма-аа-aay да изпратя ...

EN: There is no evidence of no function...
BG: Няма данни за липса на функция ...

EN: Kevin, Kevin, Kevin
BG: Кевин, Кевин, Кевин

EN: Kevin, Kevin, Kevin
BG: Кевин, Кевин, Кевин

EN: May I send...
BG: Мога ли да изпращам ...

EN: Kevin, Kevin, Kevin, Kevin...
BG: Кевин, Кевин, Кевин, Кевин ...

EN: May I send...
BG: Мога ли да изпращам ...

EN: Come on take my heart again
BG: Хайде, вземи сърцето ми отново

EN: Come on take my love again
BG: Хайде да ми обичам отново

EN: Good guys only win in movies
BG: Добри момчета да спечели само във филмите

EN: Million miles from nowhere
BG: Милион мили от нищото

EN: From now-nowhere
BG: От сега-никъде

EN: My mother was a teacher...
BG: Майка ми е учител ...

EN: May I send...
BG: Мога ли да изпращам ...