Artist: 
Search: 
Busta Rhymes - Woo-Hah! Got You All In Check (feat. ODB) (Remix) lyrics (Bulgarian translation). | Y'alllll y'alllll y'alllll, y'all
, Y'alllll y'alllll y'alllll, y'all
, Y'alllll y'alllll y'alllll,...
04:03
Reddit

Busta Rhymes - Woo-Hah! Got You All In Check (feat. ODB) (Remix) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Y'alllll y'alllll y'alllll, y'all
BG: Y'alllll y'alllll y'alllll, Y'all

EN: Y'alllll y'alllll y'alllll, y'all
BG: Y'alllll y'alllll y'alllll, Y'all

EN: Y'alllll y'alllll y'alllll, y'all
BG: Y'alllll y'alllll y'alllll, Y'all

EN: Y'alllll y'alllll y'alllll, y'all
BG: Y'alllll y'alllll y'alllll, Y'all

EN: Chorus: Busta Rhymes, Ol Dirty Bastard
BG: Припев: Busta Rhymes, Ol Dirty Bastard

EN: The Flip Mode is the Squad that controls your set
BG: В Flip Mode Squad е, че контролът зададения

EN: Woo-Hah!! Got you all in check
BG: У-хааа! Страдаш под контрол

EN: We on some outta state SHOOT like you watch Star Trek
BG: В момента по някои махаме състояние стреля като гледам Стар Трек

EN: Woo-Hah!! Got you all in check
BG: У-хааа! Страдаш под контрол

EN: You better keep my music bangin till it disconnect
BG: По-добре се държа bangin музика, докато не изключите

EN: Woo-Hah!! Got you all in check
BG: У-хааа! Страдаш под контрол

EN: Architects gettin money let me cash my check
BG: Архитекти пари почваш да ме осребряване на проверка

EN: Woo-Hah!! Got you all in check
BG: У-хааа! Страдаш под контрол

EN: Verse One: Busta Rhymes, Ol Dirty Bastard
BG: Стих първа: Busta Rhymes, Ol Dirty Bastard

EN: Busta Rhymes up in the place with the Oh-Dee-Bee
BG: Busta Rhymes в мястото с О-Dee-Bee

EN: Busta Rhymes you rhyme (Dirty) Whaaaat? (You rhyme after me)
BG: Busta Rhymes ви рима (Dirty) Whaaaat? (Можете рима след мен)

EN: The Oh-Dee-Bee was nominated for a Grammy
BG: В О-Dee-Bee е номиниран за'Грами"

EN: Congratulations Bust with your solo Elllllll-Peeeh!!!
BG: Поздравления бюста с соло Elllllll-Peeeh!

EN: Puttin scratches in my lyrics like my name was Kid Capri
BG: Puttin драскотини по мой текст като името ми беше Kid Capri

EN: Blow up the spot, regardless of your nationality
BG: Blow се на място, независимо от националността си

EN: And I'm the Dirty Dawg can't UH (nuhzza uhzza nizza UH!) with MEEEE???
BG: И аз съм на Dirty Dawg не може да UH (nuhzza uhzza Nizza UH!) С MEEEE??

EN: Took Mariah on a Fantasy!! Yo
BG: Прие Марая на Фантастика! Йо

EN: I had a wet dream that I was ------ Jody Wately
BG: Имах мокър сън, че съм ------ Джоди Wately

EN: Doin wild shzz a NUH ain't allowed to see
BG: Doin диви shzz един Нух не е позволено да се види

EN: But we about to blow up the spot momentarily
BG: Но за да взривят на място за момент

EN: Woo-Hah!! Ran stupid all throughout the country
BG: У-хааа! Ран глупав всички в цялата страна

EN: And for youse to kill me? That wasn't meants to be
BG: И за youse да ме убие? Това не е meants да се

EN: I know it feel good muthafuh want the recipe!!
BG: Знам, че се чувстват добре muthafuh искат рецепта!

EN: And whose the vigilante, in the place to be
BG: И кой е супергероиня, на мястото да бъде

EN: The Oh-Dee-Bee
BG: В О-Dee-Bee

EN: Busta Rhymes real quality!
BG: Busta Rhymes истинско качество!

EN: My top philosophy, is to be the, volunatarily
BG: Моят Топ философия, е да бъде, volunatarily

EN: Nuh, that rip your ass for free, ha-hah-hah, hah!
BG: Нух, че измама задника безплатно, ха-хааа-хааа, хааа!

EN: Intro/Outro 1/2
BG: Intro / Outro 1.2

EN: Ohh baby I like it rawww, get with me!
BG: Ох бебето ми харесва rawww, се с мен!

EN: Baby it's frrrrrrreal ecstasy!
BG: Бебе е frrrrrrreal екстаз!

EN: Yo ev-ery-time I design a flow, you see in 3D
BG: Йо-ев-ERY време аз дизайн на потока, ще видите в 3D

EN: Flow listening to me
BG: Flow ме слуша

EN: Knock a nuh out, one two three!
BG: Чукам на Нух се, вторият три!

EN: Chorus
BG: Припев

EN: Interlude: Ol Dirty Bastard
BG: Interlude: Ol Dirty Bastard

EN: Dibby dabby dibbi dah, then I pass a lot
BG: Dibby dabby dibbi Dah, след това минава много

EN: Let me get more hot, represent the spot
BG: Нека да получите повече горещо, представлява място

EN: A mad Squad when it comes to the art of rappin
BG: А луд Squad, когато става въпрос за изкуството на рапира

EN: I gotta KEEP your hands clappin
BG: Трябва Дръжте ръцете си clappin

EN: When you look at me, the type of guy I be
BG: Когато ме гледаш, вида на човек, аз се

EN: I'm a Dirty dancer, making girlies panties move
BG: Аз съм танцьор Dirty, което girlies бикини се движат

EN: Let them fly so I can blast up the DUH
BG: Оставете ги да летят за да мога да се взрив на духа

EN: Girlies watch sayin "God, stop getting me hot!"
BG: Girlies гледате казвам'Боже, спри да ми горещо!"

EN: Verse Two: Busta Rhymes, Ol Dirty Bastard
BG: Стих втора: Busta Rhymes, Ol Dirty Bastard

EN: May I talk shhh, yo kill the yappin
BG: Мога ли да говоря Shhh, йо убие yappin

EN: Word is bond baby, tell me how you look so smashin
BG: Словото е връзката бебе, да ми кажете как ви изглежда smashin

EN: Now I got your head hurt, you need an aspirin
BG: Сега се изправи глава боли, вие се нуждаете от аспирин

EN: Bashin your head in the wall, time for some action!
BG: Bashin главата си в стената, време за някакво действие!

EN: If you want a small piece well here's a fraction
BG: Ако искате една малка част и ето една малка част

EN: of shhh that will bust your head quick, peep the transaction
BG: на Shhh, че ще скъса главата бързо, надникнем сделката

EN: of how we keep muthaFUH constantly crashin
BG: за това как ние muthaFUH постоянно crashin

EN: They flyin with, think no shifts, now whose the champion?
BG: Те летеното с, че не се преминава, сега кой е шампион?

EN: I bring the wicked flow, like the latest fashion
BG: Нося нечестивите поток, като последен писък на модата

EN: Satisfaction baby keep your camera flashin
BG: Удовлетворението да си бебе flashin камера

EN: I was bust in the sperm cells mixed with Old Gold
BG: Бях кризата в сперматозоидите се смесва с старо злато

EN: Funkest mode, 'fore-you-should-list.., some go
BG: Funkest режим'предни ви-облекчена списък .., някои отида

EN: Played for a wild Irish rose
BG: Играе за дива роза Ирландия

EN: Bad uh NUH slam BUH with no clothes
BG: Bad ъ-ъ Нух шлем Бух без дрехи

EN: in the backseat of a 'back sixty-nine Oldsmoz
BG: на задната седалка на гърба на'шейсет и девет Oldsmoz

EN: Are your soles and toes in the windows? Oh my, huh, zzzoom
BG: Има си ходила и пръсти в прозорците? О, а, zzzoom

EN: Hey believe me when I say so
BG: Ей повярвайте ми, когато казвам, така че

EN: You're in need ofarealnigC-Ka-Ka-Ka-Crambole
BG: Имате нужда ofarealnigC-Ка-Ка-Ка-Crambole

EN: Chorus
BG: Припев

EN: Intro/Outro
BG: Intro / Outro