Artist: 
Search: 
Busta Rhymes - Touch It lyrics (Bulgarian translation). | "Touch it- bring it - pay it - watch it -
, turn it - leave it - stop - format it"
, [repeat 6x]
,...
03:45
video played 1,345 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Busta Rhymes - Touch It (Bulgarian translation) lyrics

EN: "Touch it- bring it - pay it - watch it -
BG: "Я докосне-го - го плати - Гледайте го -

EN: turn it - leave it - stop - format it"
BG: го - оставете го - стоп - го формат "

EN: [repeat 6x]
BG: [повторете 6 пъти]

EN: [Intro]
BG: [Въведение]

EN: Aiyyo Swizz I don't think they ready for this shit
BG: Aiyyo Злати не мисля те готови за този shit

EN: Aiyyo let me take they ass back to the club real quick
BG: Aiyyo нека да те вземат задника обратно в клуба бързо

EN: [Verse 1]
BG: [Стих 1]

EN: (Get low Bus!) Who be the King of the Sound? (Uh huh)
BG: (Получите ниска автобус!) Кой е царят на звука? (Ъ-ъ нали)

EN: Busta Bus back to just put a lock on a town (Uh huh)
BG: Busta автобус обратно към просто сложи ключалка на един град (Uh нали)

EN: Lot of my bitches be coming from miles around
BG: Много от моите кучки да идва от километри

EN: See they be cumin (Uh!) cause they know how the God get down (TURN IT UP!!)
BG: Виж те се кимион (Uh!) защото те знаят, как Бог се надолу (въртя го нагоре!)

EN: NOW YOU KNOW WHO holding THE THRONE SO GIMME THE CROWN (Huh)
BG: Сега знае кой държи ТРОНА така GIMME THE CROWN (ъ)

EN: NIGGAS SALUTING AND TRYING TO GIVE ME A POUND (Come on)
BG: НЕГРИТЕ КОЗИРУВАЙКИ и се опитва да ми даде един ПАУНД (Хайде)

EN: I DON'T REALLY FUCK WITH YOU NIGGAS YOU NIGGAS IS CLOWN
BG: АЗ НАИСТИНА НЕ СЕ ЕБАВАЙТЕ С ТИ СКЪПЕРНИК СТЕ НЕГРИТЕ Е КЛОУН

EN: MAKING THE BITCHES STRIPPING THROW THEY SHIT ON THE GROUND
BG: КАТО КУЧКИ, STRIPPING ХВЪРЛИ, ЛАЙНО НА ЗЕМЯТА

EN: (Get low Bus!) Now that's the way that it goes (Uh huh)
BG: (Получите ниска автобус!) Сега това е начинът, по който върви (Uh нали)

EN: When we up in the spot the shit be flooded with hoes (Come on)
BG: Когато ние нагоре в място на лайна се наводни с мотики (Хайде)

EN: See we a make it hot, the chicks will come out their clothes
BG: Вижте ние направи го горещо, пилета ще излезе дрехите си

EN: That's when you get it (Huh) mami already know I suppose (TURN IT UP!!)
BG: Това е когато го получите (ъ) мами вече знаете предполагам (въртя го нагоре!)

EN: SHORTY WILDING AND SHORTY OPEN SHE BEASTING IT OUT
BG: ШОРТИ ДИВО ЖИВОТНО И ШОРТИ ТЯ ОТВОРИ BEASTING В СРАВНЕНИЕ,

EN: FOR THE RECORD (Huh) JUST A SECOND I'M FREAKING IT OUT (Come on)
BG: ЗА ПРОТОКОЛА (а) просто А второ съм го НЕОБИКНОВЕН вън (Хайде)

EN: WHILE SHE TRYING TO Touch SEE I WAS PEEPING IT OUT
BG: ДОКАТО тя се опитва да докосване виждам бе PEEPING го

EN: SHE TURNED AROUND AND WAS TRYING TO PUT MY DICK IN HER MOUTH I LET HER
BG: ТЯ СЕ ОБЪРНА И СЕ ОПИТВА ДА МИ ПИШКА В УСТАТА АЗ ДА Я

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: "Touch it- bring it - pay it - watch it -
BG: "Я докосне-го - го плати - Гледайте го -

EN: turn it - leave it - stop - format it"
BG: го - оставете го - стоп - го формат "

EN: [repeat 4x]
BG: [повторете 4 x]

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: (Get low Bus!) And as we started, got me ringing her bell (Uh huh)
BG: (Получите ниска автобус!) И като сме започнали, ме звъни звънецът й (Uh нали)

EN: When I come I be doing it and doing it well (Uh huh)
BG: Когато дойда аз седа го прави и го прави добре (Uh нали)

EN: Then I beat up the coochie and be making it swell
BG: Тогава бият великденски яйца и да направи това набъбне

EN: Trying to hide the smell of the sex, spraying on the Chanel (TURN IT UP!)
BG: Се опитва да скрие миризмата на секс, пръскане на Шанел (въртя то нагоре!)

EN: THEN THEY TRY TO WALK WITH A STRUT SO NO ONE COULD TELL
BG: СЛЕД ТОВА ТЕ СЕ ОПИТВАТ ДА РАЗХОДКА С ОСАНКА, ТАКА ЧЕ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА КАЖЕ

EN: HOW A NIGGA GOT IN THEY BUTT, MADE EVERYTHING JAIL
BG: КАК ЕДИН НЕГЪР В ТЕ ЗАДНИКА, ТАЙВАНСКИТЕ ВСИЧКО ЗАТВОРА

EN: NOW THE TICKLE WILD LIKE A NUT, SHE BLOWING MY CELL (Come on)
BG: Сега дивата ГЪДИ като орех, тя РАЗПЕНВАЩ моя КЛЕТКА (Хайде)

EN: CAN'T GET ENOUGH OF THE KID I PUT HER UNDER MY SPELL
BG: НЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ДОСТАТЪЧНО ОТ ХЛАПЕТО СЛОЖИХ Я ПОД МИ ЗАКЛИНАНИЕ

EN: (Get low Bus!) It's crowded mami move it along (Uh huh)
BG: (Получите ниска автобус!) Това е претъпкан мами го придвижват (Uh нали)

EN: If you know you 'bout it then get to removing your thong (Uh huh)
BG: Ако знаете, че "мач, то тогава се да премахването си ремък (Uh нали)

EN: To the whip in back of the truck that's where you belong
BG: Да камшик в задната част на камиона, който е, където ти е мястото

EN: After the Yac, see the type of raunchy shit they be on (TURN IT UP!!)
BG: След Yac видите вида на вехт глупости, те се на (въртя го нагоре!)

EN: STREET NIGGAS RESPECT IT BECAUSE MY MOVEMENT IS STRONG (Come on)
BG: УЛИЦА негрите го СПАЗВАТ, защото ми движение е силна (Хайде)

EN: CAUSE WE CONSISTENTLY RAPPING SEE MY MONEY IS LONG
BG: ПРИЧИНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО РАПИРАНЕ ВИЖДАМЕ ПАРИТЕ МИ Е ДЪЛЪГ

EN: ALL MY BITCHES IS WITH ME SEE HOW THEY SINGING THE SONG
BG: МОИТЕ КУЧКИ Е С МЕН, ВИЖ КАК ТЕ ПЕЯТ ПЕСЕНТА

EN: PLUS HOW WE GIVE YOU THE STICK AND WE BE DICKING ALONG, I LET HER
BG: ПЛЮС ТОВА КАК НИЕ ВИ ДАВАМЕ СТИК И НИЕ СЕ DICKING ЗАЕДНО АЗ ДА Я

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: [Verse 3]
BG: [Стих 3]

EN: (Get low Bus!) The God of the black, see that I'm back (Uh huh)
BG: (Получите ниска автобус!) Бог на черно, виждам, че аз съм назад (Uh нали)

EN: Every single time that I drop, the shit is a wrap (Uh huh)
BG: Всеки път когато аз откажа, лайна е обвивка (Uh нали)

EN: For the niggas hating the kid I'm close to strap
BG: За негрите, мразехме на дете, аз съм близо до каишка

EN: Cause all these bitches wanna come talk to sit on my lap (TURN IT UP!!)
BG: Причина всичките искат тези кучки да се говори да седи в скута ми (въртя го нагоре!)

EN: EVERYTIME I GIVE YOU BANG SHIT TO KNOCK IN YOUR WHIP
BG: ВСЕКИ ПЪТ, АЗ ВИ ДАМ ВЗРИВ ГЛУПОСТИ ДА ПОЧУКА В КАМШИК

EN: NIGGA ALWAYS DO HIS THING BITCH LOCKING THE STRIP (Come on)
BG: НЕГРО винаги правя си нещо КУЧКА заключване на лента (Хайде)

EN: LOT OF MAMI'S IS DANCING AND THEY SHAKING THEY HIPS
BG: МНОГО НА ПЕТЪР Е ТАНЦИ И ТЕ ТЕ РАЗКЛАЩАНЕ БЕДРАТА

EN: AFTER THAT THEY GET LOW AND PUT THE THING ON THEIR LIPS, I LET 'EM
BG: СЛЕД ТОВА ТЕ СЕ НИСКО И СЛАГАМ НЕЩО НА УСТНИТЕ СИ, АЗ НЕКА ГИ

EN: [Chorus]
BG: [Хора]