Artist: 
Search: 
Bullet For My Valentine - Waking The Demon lyrics (Bulgarian translation). | Oh!
, 
, 2, 3, 4
, 
, [Verse 1]
, Helpless,
, My eyes are bleeding from the fear that's inside,
,...
04:13
video played 2,347 times
added 6 years ago
Reddit

Bullet For My Valentine - Waking The Demon (Bulgarian translation) lyrics

EN: Oh!
BG: О!

EN: 2, 3, 4
BG: 2, 3, 4

EN: [Verse 1]
BG: [Стих 1]

EN: Helpless,
BG: Безпомощен,

EN: My eyes are bleeding from the fear that's inside,
BG: Очите ми са кървене от страх, че е вътре,

EN: You sealed your demise when you took what was mine,
BG: Запечатани смъртта си, когато сте направили това, което е моя,

EN: Don't try to stop me from avenging this world,
BG: Не се опитвайте да ме спре да самоотмъщаване този свят,

EN: No voice to be heard
BG: Без глас да бъдат изслушани

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Waking The Demon,
BG: Събуждането на демона,

EN: Where'd you run to?
BG: Къде ще изпълните?

EN: Walk in the shadows,
BG: Разходка в сенките,

EN: Watch the blood flow,
BG: Гледате на притока на кръв,

EN: There's not much longer, so don't try and fight,
BG: Там не е много по-дълго, така че не се опитвайте и да се бори,

EN: Your bodie's weakening, Walk to the light,
BG: Вашият бодита на отслабването, пеша към светлината,

EN: Those painful times so alone so ashamed,
BG: Тези болезнени преживявания и така сам така срамуваш,

EN: I'm not coming back there's nothing to gain
BG: Аз не съм се върна, няма нищо да спечели

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: Caution,
BG: Внимание,

EN: There's just no limits to the boundaries you push
BG: Има само граници на границите, натиснете

EN: I warned you but still you just f**k with my mind,
BG: Предупредих ви, но все още просто ** к с ума си,

EN: There's no escape from this rage that I feel,
BG: Не е бягство от този гняв, че се чувствам,

EN: Nothing is real,
BG: Нищо не е реално,

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Waking The Demon,
BG: Събуждането на демона,

EN: Where'd you run to?
BG: Къде ще изпълните?

EN: Walk in the shadows,
BG: Разходка в сенките,

EN: Watch the blood flow,
BG: Гледате на притока на кръв,

EN: There's not much longer, so don't try and fight,
BG: Там не е много по-дълго, така че не се опитвайте и да се бори,

EN: Your bodies weakening, Walk to the light,
BG: Вашите тела, отслабване, разходка на светлината,

EN: Those painful times so alone so ashamed,
BG: Тези болезнени преживявания и така сам така срамуваш,

EN: I'm not coming back there's nothing to gain
BG: Аз не съм се върна, няма нищо да спечели

EN: [Breakdown X2]
BG: [Разбивка X 2]

EN: Breathe on me
BG: Дишай на мен

EN: Don't wake me from this slumber.
BG: Не ме събуди от този сън.

EN: Stay With me
BG: Остани с мен

EN: Possession taking over
BG: Притежава поемане

EN: [Solo Lead-in]
BG: [Соло водещия]

EN: Whoa!
BG: Уау!

EN: Tread!
BG: Протектора!

EN: [Breakdown X2]
BG: [Разбивка X 2]

EN: Breathe for me
BG: Дишай за мен

EN: Don't wake me from this slumber.
BG: Не ме събуди от този сън.

EN: Stay With me
BG: Остани с мен

EN: Possession taking over
BG: Притежава поемане

EN: [Outro]
BG: [Outro]

EN: Waking The Demon!
BG: Събуждане демон!