Artist: 
Search: 
Bullet For My Valentine - Tears Don't Fall lyrics (Bulgarian translation). | Lets go!
, 
, With blood shot eyes I watch you sleeping
, The warmth I feel beside me is slowly...
04:36
video played 3,261 times
added 6 years ago
Reddit

Bullet For My Valentine - Tears Don't Fall (Bulgarian translation) lyrics

EN: Lets go!
BG: Да вървим!

EN: With blood shot eyes I watch you sleeping
BG: С кървясали аз гледам как спи

EN: The warmth I feel beside me is slowly fading
BG: Топлината се чувствам до мен е бавно замира

EN: Would she hear me if I calls her name?
BG: Ще тя ме чуе ако аз призовава си име?

EN: Would she hold me if she knew my shame?
BG: Ще тя да ме прегърнеш, ако тя знаеше ми срам?

EN: There's always something different going wrong
BG: Винаги има нещо по-различно, ще е наред

EN: The path I walk's in the wrong direction
BG: Пътят върви е в грешна посока

EN: There's always someone fucking hanging on
BG: Винаги има някой шибан обесването на

EN: Can anybody help me make things better?
BG: Може някой да ми направи нещата по-добре помогне?

EN: Your tears don't fall
BG: Сълзите не попадат

EN: They crash around me
BG: Те блъсне около мен

EN: Her conscience calls the guilty to come home
BG: Нейната съвест призовава виновен да дойде у дома

EN: Your tears don't fall
BG: Сълзите не попадат

EN: They crash around me
BG: Те блъсне около мен

EN: Her conscience calls the guilty to come home
BG: Нейната съвест призовава виновен да дойде у дома

EN: The moments died, I hear no screaming
BG: Моментите умира, чувам, че не крещи

EN: The visions left inside me are slowly fading
BG: Виденията ляво вътре в мен са бавно замира

EN: Would she hear me if I calls her name?
BG: Ще тя ме чуе ако аз призовава си име?

EN: Would she hold me if she knew my shame?
BG: Ще тя да ме прегърнеш, ако тя знаеше ми срам?

EN: There's always something different going wrong
BG: Винаги има нещо по-различно, ще е наред

EN: The path I walk's in the wrong direction
BG: Пътят върви е в грешна посока

EN: There's always someone fucking hanging on
BG: Винаги има някой шибан обесването на

EN: Can anybody help me make things better?
BG: Може някой да ми направи нещата по-добре помогне?

EN: Your tears don't fall
BG: Сълзите не попадат

EN: They crash around me
BG: Те блъсне около мен

EN: Her conscience calls the guilty to come home
BG: Нейната съвест призовава виновен да дойде у дома

EN: Your tears don't fall
BG: Сълзите не попадат

EN: They crash around me
BG: Те блъсне около мен

EN: Her conscience calls the guilty to come home
BG: Нейната съвест призовава виновен да дойде у дома

EN: Oh! Yeah!
BG: О! Да!

EN: This battered room I've seen before
BG: Тази очукан стая съм виждал преди

EN: The broken bones they heal no more, no more
BG: Счупени кости, те лекуват не повече, не по-

EN: With my last breath I'm choking
BG: С моят последен дъх аз съм задушаване

EN: Will this ever end I'm hoping
BG: Ще този някога край, аз съм с надеждата

EN: My world is over one more time
BG: Моят свят е над един повече време

EN: Lets go
BG: Хайде

EN: Would she hear me if i called her name?
BG: Ще тя ме чуе ако се обадих името си?

EN: Would she hold me, if she knew my shame?
BG: Ще тя държи ме, ако тя знаеше мисрам?

EN: There's always something to be going wrong
BG: Там е винаги нещо да се провали

EN: The path I walk's in the wrong direction
BG: Пътят върви е в грешна посока

EN: There's always someone fucking hanging on
BG: Винаги има някой шибан обесването на

EN: Can anybody help me make things better?
BG: Може някой да ми направи нещата по-добре помогне?

EN: Your tears don't fall
BG: Сълзите не попадат

EN: They crash around me
BG: Те блъсне около мен

EN: Her conscience calls the guilty to come home
BG: Нейната съвест призовава виновен да дойде у дома

EN: Your tears don't fall [tears don't fall]
BG: Сълзите не попадат [сълзи не попадат]

EN: They crash around me
BG: Те блъсне около мен

EN: Her conscience calls the guilty to come
BG: Нейната съвест призовава виновен да дойде

EN: Better!
BG: По-добре!

EN: Your tears dont fall they crash around me
BG: Сълзите не попадат те блъсне около мен

EN: Her conscience calls the guilty to come home.
BG: Нейната съвест призовава виновен да дойде у дома.