Artist: 
Search: 
Bullet For My Valentine - Hearts Burst Into Fire lyrics (Bulgarian translation). | I'm coming home
, I've been gone for far too long
, Do you remember me at all?
, I'm leaving
, Have...
05:02
video played 1,304 times
added 6 years ago
Reddit

Bullet For My Valentine - Hearts Burst Into Fire (Bulgarian translation) lyrics

EN: I'm coming home
BG: Аз идвам Начало

EN: I've been gone for far too long
BG: Аз бях ходил твърде дълго

EN: Do you remember me at all?
BG: Помниш ли ме изобщо?

EN: I'm leaving
BG: Аз си тръгвам

EN: Have I've fucked things up again,
BG: Да аз съм прецакан неща отново,

EN: I'm dreaming
BG: Аз съм сънувам

EN: Too much time without you spent,
BG: Твърде много време, без да се изразходват,

EN: It hurts
BG: Боли

EN: Wounds so sore
BG: Рани така болки

EN: Now I'm torn, now I'm sore
BG: Сега аз съм разкъсан, сега аз съм възпалено

EN: I've been far away
BG: Аз съм бил далеч

EN: When I see your face my
BG: Когато видя лицето ти ми

EN: Heart's burst into fire
BG: Сърцето на избухна в огън

EN: Heart's burst into fire
BG: Сърцето на избухна в огън

EN: You're not alone
BG: Вие не сте сами

EN: I know I'm far from home
BG: Знам, че съм далеч от дома

EN: Do you remember me at all?
BG: Помниш ли ме изобщо?

EN: I'm leaving
BG: Аз си тръгвам

EN: Do you wait for me again?
BG: Да чакате за мен отново?

EN: I'm screaming
BG: Аз съм крещи

EN: No more days without you spent
BG: Няма повече дни без сте прекарали

EN: It hurts
BG: Боли

EN: Wounds so sore
BG: Рани така болки

EN: Now I'm torn, now I'm torn
BG: Сега аз съм разкъсан, сега аз съм разкъсан

EN: I've been far away
BG: Аз съм бил далеч

EN: When I see your face my
BG: Когато видя лицето ти ми

EN: Heart's burst into fire
BG: Сърцето на избухна в огън

EN: Heart's burst into fire
BG: Сърцето на избухна в огън

EN: My bed's so cold, so lonely
BG: Леглото ми е толкова студено, толкова самотен

EN: No arms, just sheets to hold me
BG: Без оръжие, просто листове да ме държи

EN: Has this world stopped turning?
BG: Този свят спря завой?

EN: Are we forever to be apart?
BG: Да се разделим ли сме завинаги?

EN: Forever to be apart,
BG: Завинаги да се разделим,

EN: It hurts
BG: Боли

EN: Wounds so sore
BG: Рани така болки

EN: Now I'm torn, now I'm sore
BG: Сега аз съм разкъсан, сега аз съм възпалено

EN: I've been far away
BG: Аз съм бил далеч

EN: When I see your face my
BG: Когато видя лицето ти ми

EN: Heart's burst into fire
BG: Сърцето на избухна в огън

EN: Heart's burst into fire
BG: Сърцето на избухна в огън

EN: (I'm coming home)
BG: (Аз идвам домашно огнище)

EN: I've been gone for far too long
BG: Аз бях ходил твърде дълго

EN: (I'm coming home)
BG: (Аз идвам домашно огнище)

EN: Do you remember me at all?
BG: Помниш ли ме изобщо?

EN: Do you remember me at all?
BG: Помниш ли ме изобщо?

EN: I'm leaving
BG: Аз си тръгвам

EN: I'm screaming
BG: Аз съм крещи

EN: I'm dreaming
BG: Аз съм сънувам

EN: When hearts burst into fire
BG: Когато сърцата избухна в огън