Artist: 
Search: 
Bruce Springsteen - Further On Up The Road lyrics (Bulgarian translation). | Where the road is dark and the seed is sowed
, Where the gun is cocked and the bullet's cold
, Where...
03:52
video played 517 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Bruce Springsteen - Further On Up The Road (Bulgarian translation) lyrics

EN: Where the road is dark and the seed is sowed
BG: Когато пътят е тъмно и е посял семената

EN: Where the gun is cocked and the bullet's cold
BG: Където е килнат пистолета и куршумът на студено

EN: Where the miles are marked in the blood and gold
BG: Където км са отбелязани в кръвта и злато

EN: I'll meet you further on up the road
BG: Ще се видим по-нататък на нагоре по пътя

EN: Got on my dead man's suit and my smilin' skull ring
BG: Имам на моя мъртъв човек костюм и Моят smilin' пръстен на черепа

EN: My lucky graveyard boots and song to sing
BG: Моят късмет гробище ботуши и песен да пее

EN: I got a song to sing, keep me out of the cold
BG: Аз имам една песен да пеят, да ме пази от студа

EN: And I'll meet you further on up the road.
BG: И ще се видим по-нататък на нагоре по пътя.

EN: Further on up the road
BG: По-нататък по пътя

EN: Further on up the road
BG: По-нататък по пътя

EN: Where the way dark and the night is cold
BG: Където начина, по който тъмните и нощта е студена

EN: One sunny mornin' we'll rise I know
BG: Едно слънчево утро "ние ще се повиши знам

EN: And I'll meet you further on up the road.
BG: И ще се видим по-нататък на нагоре по пътя.

EN: Now I been out in the desert, just doin' my time
BG: Сега аз са били в пустинята, просто правиш "моето време

EN: Searchin' through the dust, lookin' for a sign
BG: Searchin' чрез прах, гледаш за знак

EN: If there's a light up ahead well brother I don't know
BG: Ако има светлина напред добре брат аз не знам

EN: But I got this fever burnin' in my soul
BG: Но аз имам тази треска burnin' в душата ми

EN: So let's take the good times as they go
BG: Така че нека да добри времена, тъй като те отидат

EN: And I'll meet you further on up the road
BG: И ще се видим по-нататък на нагоре по пътя

EN: Further on up the road
BG: По-нататък по пътя

EN: Further on up the road
BG: По-нататък по пътя

EN: Further on up the road
BG: По-нататък по пътя

EN: Further on up the road
BG: По-нататък по пътя

EN: One sunny mornin' we'll rise I know
BG: Едно слънчево утро "ние ще се повиши знам

EN: And I'll meet you further on up the road
BG: И ще се видим по-нататък на нагоре по пътя

EN: One sunny mornin' we'll rise I know
BG: Едно слънчево утро "ние ще се повиши знам

EN: And I'll meet you further on up the road.
BG: И ще се видим по-нататък на нагоре по пътя.