Artist: 
Search: 
Britney Spears - Up N' Down (The Femme Fatale Tour) lyrics (Bulgarian translation). | Down and up and down and up and down and up and down
, Down and up and down and up and down and up...
03:40
video played 294 times
added 6 years ago
Reddit

Britney Spears - Up N' Down (The Femme Fatale Tour) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Down and up and down and up and down and up and down
BG: Надолу и нагоре и надолу и нагоре и надолу и нагоре и надолу

EN: Down and up and down and up and down and up and down
BG: Надолу и нагоре и надолу и нагоре и надолу и нагоре и надолу

EN: [Verse 1]
BG: [Стих 1]

EN: I got all tricked up and came up to this thing
BG: Аз имам всички подмамени и стигна до това нещо

EN: Lookin' so fire hot
BG: Гледаш толкова огън гореща

EN: A 20 out of 10
BG: 20 От 10

EN: I saw you watching me, watching you on the floor
BG: Видях ви гледат ме, гледаш на пода

EN: Hitting me up like, what you waiting for?
BG: Удари ме като, какво чакаш?

EN: It's alright to say you want it
BG: Това е добре да се каже, го искате

EN: Get inside my dirty mind
BG: Влезем вътре ми мръсен ум

EN: Burns like ice the way I bring it
BG: Бърнс харесва лед начина, по който аз го приведат

EN: Again and again and again all night
BG: Отново и отново и отново през цялата нощ

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: The beat just dropped and the room got sexy
BG: Beat просто спадна и стаята има секси

EN: You're watching me like there's no one else around
BG: Ти ме гледат като няма никой друг около

EN: I know you want me like kids want candy
BG: Знам, че искаш като децата искам Кенди

EN: So keep watching me go down and up and down
BG: Така че да гледа ме надолу и нагоре и надолу

EN: Down and up and down and up and down and up and down
BG: Надолу и нагоре и надолу и нагоре и надолу и нагоре и надолу

EN: Down and up and down and up and down and up and down
BG: Надолу и нагоре и надолу и нагоре и надолу и нагоре и надолу

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: All of them girls you're with are probably hating me
BG: Всички от тях момичета сте с вероятно са ме мразят

EN: But I don't care because I know it's jealousy
BG: Но не ми пука, защото знам, че това е ревност

EN: They see me on you
BG: Те ме видите на вас

EN: Like they think I'll give it up
BG: Те мисля, че аз ще го дам

EN: But I ain't easy, just not afraid to crush
BG: Но аз не е лесно, просто не се страхуват да смаже

EN: It's alright to say you want it
BG: Това е добре да се каже, го искате

EN: Get inside my dirty mind
BG: Влезем вътре ми мръсен ум

EN: Burns like ice the way I bring it
BG: Бърнс харесва лед начина, по който аз го приведат

EN: Again and again and again all night
BG: Отново и отново и отново през цялата нощ

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: The beat just dropped and the room got sexy
BG: Beat просто спадна и стаята има секси

EN: You're watching me like there's no one else around
BG: Ти ме гледат като няма никой друг около

EN: I know you want me like kids want candy
BG: Знам, че искаш като децата искам Кенди

EN: So keep watching me go down and up and down
BG: Така че да гледа ме надолу и нагоре и надолу

EN: Down and up and down and up and down and up and down
BG: Надолу и нагоре и надолу и нагоре и надолу и нагоре и надолу

EN: Down and up and down and up and down and up and down
BG: Надолу и нагоре и надолу и нагоре и надолу и нагоре инадолу

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: I can almost feel my lace slipping off cuz of the bass
BG: Почти мога да чувствам ми дантела инвалидната щото на бас

EN: I can tell that's what you're trippin' on
BG: Мога да кажа, че е това, което вие сте Trippin ' за

EN: Tripping on, t-trip-t-tripping on
BG: Загуба на равновесие върху, t екскурзия t спъване на

EN: I can almost feel my lace slipping off cuz of the bass.
BG: Почти мога да чувствам ми дантела инвалидната щото на бас.

EN: I can tell that's what you're trippin' on,
BG: Мога да кажа, че е това, което вие сте Trippin '

EN: Tripping on, t-trip-t-tripping on
BG: Загуба на равновесие върху, t екскурзия t спъване на

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: The beat just dropped and the room got sexy
BG: Beat просто спадна и стаята има секси

EN: You're watching me like there's no one else around
BG: Ти ме гледат като няма никой друг около

EN: I know you want me like kids want candy
BG: Знам, че искаш като децата искам Кенди

EN: So keep watching me go down and up and down
BG: Така че да гледа ме надолу и нагоре и надолу

EN: Down and up and down and up and down and up and down
BG: Надолу и нагоре и надолу и нагоре и надолу и нагоре и надолу

EN: Down and up and down and up and down and up and down
BG: Надолу и нагоре и надолу и нагоре и надолу и нагоре и надолу