Artist: 
Search: 
Britney Spears - It Should Be Easy (feat. Will.I.Am) lyrics (Bulgarian translation). | [Verse 1]
, I've been thinking, just sitting thinking
, On why I love you and all the reasons
, And...
03:29
video played 246 times
added 4 years ago
by XTCMan
Reddit

Britney Spears - It Should Be Easy (feat. Will.I.Am) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Verse 1]
BG: [Стих 1]

EN: I've been thinking, just sitting thinking
BG: Аз си мисля, просто си седи мислене

EN: On why I love you and all the reasons
BG: На защо аз ви обичам и всички причини

EN: And if I lost you boy, if I lost you
BG: И ако ви загубих момче, ако сте загубили

EN: I'd lose myself and I wouldn't feel the way I feel now
BG: Аз ще загуби себе си и няма да се чувстват начина, по който се чувствам сега

EN: You bring me zen, yes you bring me zen
BG: Ти ми донесе Дзен, да носиш ми Дзен

EN: And you make me feel like a million billion
BG: И Караш ме да се чувствам като един милион милиард

EN: I let you in but don't you break my heart
BG: Аз ви но не разбивай сърцето ми

EN: Don't you rip me apart
BG: Не ви разрушават ми

EN: Don't you rip me apart
BG: Не ви разрушават ми

EN: [Chorus: Will.I.Am]
BG: [Припев: Will.I.Am]

EN: Baby love
BG: Бебе любов

EN: It should be easy
BG: Тя трябва да бъде лесно

EN: It shouldn't be complicated
BG: Тя не трябва да бъде сложно

EN: It should be easy
BG: Тя трябва да бъде лесно

EN: I dont know how or where else to say it
BG: Аз не знам как и къде другаде да го кажа

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: I've got visions boy, I've got visions
BG: Имам видения момче, имам видения

EN: Of me and you happily just livin'
BG: На мен и щастливо просто живея

EN: I know they're out there, them beautiful men
BG: Знам, че те са там, ги красиви мъже

EN: But you my future baby, you my right now
BG: Но вие ми бъдещото бебе, вие ми точно сега

EN: If there was a scale from one to ten
BG: Ако имаше скала от едно до десет

EN: My love for you is a million billion
BG: Любовта ми към теб е един милион милиард

EN: Boy I'll love you til the day I'm dead
BG: Момче ще обичам ви до деня, аз съм мъртъв

EN: So please don't mess with my head
BG: Така че моля не се забъркваш с главата ми

EN: Please don't mess with my head
BG: Моля да не се забъркваш с главата ми

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Baby love
BG: Бебе любов

EN: It should be easy
BG: Тя трябва да бъде лесно

EN: It shouldn't be complicated
BG: Тя не трябва да бъде сложно

EN: It should be easy
BG: Тя трябва да бъде лесно

EN: I dont know how or where else to say it
BG: Аз не знам как и къде другаде да го кажа

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: La di dee, la di dah
BG: La ди ди, la di Асенов

EN: It's the only way you are
BG: Това е единственият начин, вие сте

EN: La di dee, la di dah
BG: La ди ди, la di Асенов

EN: It's the only way you are
BG: Това е единственият начин, вие сте

EN: I don't know how to say it
BG: Аз не знам как да го кажа

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Baby love
BG: Бебе любов

EN: It should be easy
BG: Тя трябва да бъде лесно

EN: It shouldn't be complicated
BG: Тя не трябва да бъде сложно

EN: It should be easy
BG: Тя трябва да бъде лесно

EN: I dont know how or where else to say it
BG: Аз не знам как и къде другаде да го кажа

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: La di dee, la di dah
BG: La ди ди, la di Асенов

EN: It's the only way you are
BG: Това е единственият начин, вие сте

EN: La di dee, la di dah
BG: La ди ди, ла диАсенов

EN: It's the only way you are
BG: Това е единственият начин, вие сте

EN: I don't know how to say it
BG: Аз не знам как да го кажа