Artist: 
Search: 
Britney Spears - If U Seek Amy (The Femme Fatale Tour) lyrics (Bulgarian translation). | Oh baby baby have you seen Amy tonight?
, Is she in the bathroom is she smokin' up outside? Oh
, Oh...
03:46
video played 185 times
added 6 years ago
Reddit

Britney Spears - If U Seek Amy (The Femme Fatale Tour) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Oh baby baby have you seen Amy tonight?
BG: О бебе бебето сте виждали Ейми тази вечер?

EN: Is she in the bathroom is she smokin' up outside? Oh
BG: Е тя в банята е тя пуши нагоре извън? О

EN: Oh baby baby does she take a piece of lime
BG: О бебе бебето прави тя взема парче от вар

EN: For the drink that I'mma buy her do you know just what she likes? Oh
BG: За напитката, която I'mma купуват я знаете ли точно това, което тя обича? О

EN: Oh oh, tell me have you seen her? Because I'm so oh
BG: О о, Кажи ми виждал ли си я? Защото аз съм толкова о

EN: I can't get her off of my brain
BG: Не може да я получи от мозъка ми

EN: I just want to go to the party she gonna go
BG: Аз просто искам да отида на страната тя ще отида

EN: Can somebody take me home?
BG: Може някой да ме вкъщи?

EN: Ha ha, he he, ha ha ho
BG: Ха ха, той той, ха ха хо

EN: Love me hate me, say what you want about me
BG: Любовта ме мразят мен, казвам това, което искате за мен

EN: But all of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy
BG: Но всички от момчетата и всички момичета се молят да ако търсите Ейми

EN: Love me hate me, but can't you see what I see?
BG: Любовта ми ме мразят, но не можете да видите това, което виждам?

EN: All of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy
BG: Всички от момчетата и всички момичета се молят да ако търсите Ейми

EN: Love me hate me, la la la, la la la
BG: Любовта ми ме мразят, Ла Ла Ла, Ла Ла Ла ла

EN: Amy told me that she's gonna meet me up
BG: Ейми ми каза, че тя е ще срещнем ме

EN: I don't know where or when and now they're closing up the club, oh
BG: Аз не знам къде и кога, и сега те са затваряне на клуба, о

EN: I've seen her once or twice but boy she knows my face
BG: Аз съм я виждал веднъж или два пъти, но момчето тя знае лицето ми

EN: But it's hard to see with all the people standing in the way, oh
BG: Но това е трудно да се види с всички хора, стоящи в пътя, о

EN: Oh oh, tell me have you seen her, because I'm so oh
BG: О о, Кажи ми виждал ли си я, защото аз съм толкова о

EN: I can't get her off of my brain
BG: Не може да я получи от мозъка ми

EN: I just want to go to the party she gonna go
BG: Аз просто искам да отида на страната тя ще отида

EN: Can somebody take me home?
BG: Може някой да ме вкъщи?

EN: Ha ha, he he, ha ha ho
BG: Ха ха, той той, ха ха хо

EN: Love me hate me, say what you want about me
BG: Любовта ме мразят мен, казвам това, което искате за мен

EN: But all of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy
BG: Но всички от момчетата и всички момичета се молят да ако търсите Ейми

EN: Love me hate me, but can't you see what I see?
BG: Любовта ми ме мразят, но не можете да видите това, което виждам?

EN: All of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy
BG: Всички от момчетата и всички момичета се молят да ако търсите Ейми

EN: Love me hate me
BG: Любовта ми ме мразят

EN: Oh, so what you want about me?
BG: О така че това, което искате за мен?

EN: Oh, but can't you see what I see?
BG: О но не можете да видитетова, което виждам?

EN: Oh, so what you want about me?
BG: О така че това, което искате за мен?

EN: La la la, la la la
BG: Ла Ла Ла, Ла Ла ла

EN: So tell me if you see her
BG: Кажи ми ако я видя

EN: 'Cause I've been waiting here forever
BG: Защото съм чакал тук завинаги

EN: Oh baby baby if you seek Amy tonight
BG: О бебе бебето ако търсите Ейми довечера

EN: Oh baby baby we'll do whatever you like
BG: О бебе бебето, ще направим каквото искате

EN: Oh baby baby baby
BG: О бебе бебе бебе

EN: Oh baby baby baby
BG: О бебе бебе бебе

EN: La la la, la la la
BG: Ла Ла Ла, Ла Ла ла

EN: La la la, la la la
BG: Ла Ла Ла, Ла Ла ла

EN: Love me hate me, say what you want about me
BG: Любовта ме мразят мен, казвам това, което искате за мен

EN: But all of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy
BG: Но всички от момчетата и всички момичета се молят да ако търсите Ейми

EN: Love me hate me, but can't you see what I see
BG: Любовта ми ме мразят, но не можете да видите това, което виждам

EN: All of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy
BG: Всички от момчетата и всички момичета се молят да ако търсите Ейми

EN: Love me hate me, say what you want about me, yeah
BG: Любовта ме, казват това, което искате за мен, да ме мразят

EN: Love me hate me, but can't you see what I see?
BG: Любовта ми ме мразят, но не можете да видите това, което виждам?

EN: All of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy
BG: Всички от момчетата и всички момичета се молят да ако търсите Ейми

EN: Love me hate me
BG: Любовта ми ме мразят

EN: Oh, so what you want about me?
BG: О така че това, което искате за мен?

EN: Oh, but can't you see what I see?
BG: О но не можете да видите това, което виждам?

EN: Love me hate me
BG: Любовта ми ме мразят

EN: Oh, so what you want about me?
BG: О така че това, което искате за мен?

EN: All of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy
BG: Всички от момчетата и всички момичета се молят да ако търсите Ейми