Artist: 
Search: 
Britney Spears - If U Seek Amy lyrics (Bulgarian translation). | La, la, la, la-la, la, la, la
, La, la, la, la-la, la, la, la
, La, la, la, la-la, la, la, la
, La,...
03:45
video played 1,190 times
added 7 years ago
Reddit

Britney Spears - If U Seek Amy (Bulgarian translation) lyrics

EN: La, la, la, la-la, la, la, la
BG: Ла, ла, ла, ла-ла, ла, ла, ла

EN: La, la, la, la-la, la, la, la
BG: Ла, ла, ла, ла-ла, ла, ла, ла

EN: La, la, la, la-la, la, la, la
BG: Ла, ла, ла, ла-ла, ла, ла, ла

EN: La, la, la, la-la, la, la, la
BG: Ла, ла, ла, ла-ла, ла, ла, ла

EN: Oh baby, baby, have you seen Amy tonight?
BG: О, скъпи, скъпи, виждал ли си Ейми тази вечер?

EN: Is she in the bathroom, is she smokin' up outside? (Oh!)
BG: Дали тя в банята, е тя пуши вън? (О!)

EN: Oh baby, baby, does she take a piece of lime
BG: О, скъпа, скъпа, има ли тя да вземе парче от вар

EN: For the drink that I'mma buy her, do you know just what she likes? (Oh!)
BG: За напитка, която I'mma си купя, знаеш ли точно това, което тя обича? (О!)

EN: Oh (Oh)
BG: О (О)

EN: Tell me have you seen her, cause I'm so (Oh)
BG: Кажи ми, виждал ли си я, защото съм (О)

EN: I can't get her off of my brain
BG: Не мога да си сляза на мозъка ми

EN: I just wanna go, to the party she gon' go
BG: Аз просто искам да отида, за страната, тя гони тръгваме

EN: Can't somebody take me home?
BG: Не може някой да ме у дома?

EN: Haha, hehe, haha, ho
BG: Haha, хехе, хаха, хо

EN: Love me, hate me
BG: Обичай ме, ме мразят

EN: Say what you want about me
BG: Кажете какво искате за мен

EN: But all of the boys and all of the girls
BG: Но всички момчета и всички момичета

EN: Are begging to if you seek Amy
BG: Има моли да ако търсите Ейми

EN: Love me, hate me
BG: Обичай ме, ме мразят

EN: But can't you see what I see?
BG: Но не можеш да видиш това, което виждам?

EN: All of the boys and all of the girls
BG: Всички момчета и всички момичета

EN: Are begging to if you seek Amy
BG: Има моли да ако търсите Ейми

EN: (Love me, hate me) La, la, la, la-la, la, la, la
BG: (Обичай ме, ме мразят) Ла, ла, ла, ла-ла, ла, ла, ла

EN: La, la, la, la-la, la, la, la
BG: Ла, ла, ла, ла-ла, ла, ла, ла

EN: Amy told me that she's gonna meet me up
BG: Ейми ми каза, че ще ми се срещнем

EN: I don't know where or when and now they're closin' up the club (Oh!)
BG: Аз не знам къде и кога, а сега те са closin'до клуба (О!)

EN: I've seen her once or twice before she knows my face
BG: Аз съм я виждал веднъж или два пъти, преди тя да знае, лицето ми

EN: But it's hard to see with all the people standin' in the way (Oh!)
BG: Но това е трудно да се види с всички хора стоят на пътя (О!)

EN: Oh (Oh)
BG: О (О)

EN: Tell me have you seen her, cause I'm so (Oh)
BG: Кажи ми, виждал ли си я, защото съм (О)

EN: I can't get her off of my brain
BG: Не мога да си сляза на мозъка ми

EN: I just wanna go, to the party she gon' go
BG: Аз просто искам да отида, за страната, тя гони тръгваме

EN: Can't somebody take me home?
BG: Не може някой да ме у дома?

EN: Haha, hehe, haha, ho
BG: Haha, хехе, хаха, хо

EN: Love me, hate me
BG: Обичай ме, ме мразят

EN: Say what you want about me
BG: Кажете какво искате за мен

EN: But all of the boys and all of the girls
BG: Но всички момчета и всички момичета

EN: Are begging to if you seek Amy
BG: Има моли да ако търсите Ейми

EN: Love me, hate me
BG: Обичай ме, ме мразят

EN: But can't you see what I see?
BG: Но не можеш да видиш това, което виждам?

EN: All of the boys and all of the girls
BG: Всички момчета и всички момичета

EN: Are begging to if you seek Amy
BG: Има моли да ако търсите Ейми

EN: (Love me, hate me) Ohhhh, say what you want about me
BG: (Обичай ме, ме мразят) Ohhhh, да кажем това, което искате за мен

EN: Ohhhh, but can't you see what I see?
BG: Ohhhh, но не можеш да видиш това, което виждам?

EN: (Love me, hate me) Yeahh, say what you want about me
BG: (Обичай ме, ме мразят) Yeahh, да кажем това, което искате за мен

EN: (La, la, la, la-la, la, la, la)
BG: (Ла, ла, ла, ла-ла, ла, ла, ла)

EN: So tell me if you see her
BG: Кажи ми, ако я види

EN: (Let me know what she was wearing and what she was like)
BG: (Нека да знаят това, което тя носеше и това, което тя беше като)

EN: Cause I've been waiting here forever
BG: Защото чакам тук завинаги

EN: (Let me know where she was going I don't mind)
BG: (Нека да знаят къде отива Нямам нищо против)

EN: Oh baby, baby, if you seek Amy tonight (Oh!)
BG: О, скъпа, скъпа, ако търсите Ейми тази вечер (О!)

EN: Oh baby, baby, we'll do whatever you'll like
BG: О, скъпа, скъпа, ние ще направим всичко ще ви хареса

EN: Oh baby, baby, baby
BG: О, скъпа, скъпа, скъпа

EN: Oh baby, baby, baby...
BG: О, скъпа, скъпа, скъпа ...

EN: La, la, la, la-la, la, la, la
BG: Ла, ла, ла, ла-ла, ла, ла, ла

EN: La, la, la, la-la, la, la, la
BG: Ла, ла, ла, ла-ла, ла, ла, ла

EN: La, la, la, la-la, la, la, la
BG: Ла, ла, ла, ла-ла, ла, ла, ла

EN: La, la, la, la-la, la, la, la
BG: Ла, ла, ла, ла-ла, ла, ла, ла

EN: Love me, hate me
BG: Обичай ме, ме мразят

EN: Say what you want about me
BG: Кажете какво искате за мен

EN: But all of the boys and all of the girls
BG: Но всички момчета и всички момичета

EN: Are begging to if you seek Amy
BG: Има моли да ако търсите Ейми

EN: Love me, hate me
BG: Обичай ме, ме мразят

EN: But can't you see what I see?
BG: Но не можеш да видиш това, което виждам?

EN: All of the boys and all of the girls
BG: Всички момчета и всички момичета

EN: Are begging to if you seek Amy
BG: Има моли да ако търсите Ейми

EN: Love me, hate me
BG: Обичай ме, ме мразят

EN: Say what you want about me (Yeaaaah)
BG: Кажете какво искате за мен (Yeaaaah)

EN: (La, la, la, la-la, la, la, la) (Yeah)
BG: (Ла, ла, ла, ла-ла, ла, ла, ла) (да)

EN: Love me, hate me
BG: Обичай ме, ме мразят

EN: But can't you see what I see?
BG: Но не можеш да видиш това, което виждам?

EN: All of the boys and all of the girls
BG: Всички момчета и всички момичета

EN: Are begging to if you seek Amy
BG: Има моли да ако търсите Ейми

EN: (Love me, hate me) Ohhhh, say what you want about me
BG: (Обичай ме, ме мразят) Ohhhh, да кажем това, което искате за мен

EN: Ohhhh, but can't you see what I see?
BG: Ohhhh, но не можеш да видиш това, което виждам?

EN: (Love me, hate me) Yeahh, say what you want about me
BG: (Обичай ме, ме мразят) Yeahh, да кажем това, което искате за мен

EN: All of the boys and all of the girls
BG: Всички момчета и всички момичета

EN: Are begging to if you seek Amy
BG: Има моли да ако търсите Ейми