Artist: 
Search: 
Breaking Benjamin - Give Me A Sign lyrics (Bulgarian translation). | Dead star shine 
, Light up the sky 
, I'm all out of breath 
, My walls are closing in 
, Days go...
03:48
video played 2,150 times
added 6 years ago
Reddit

Breaking Benjamin - Give Me A Sign (Bulgarian translation) lyrics

EN: Dead star shine
BG: Мъртъв звезден блясък

EN: Light up the sky
BG: Светва небето

EN: I'm all out of breath
BG: Аз съм всичко на въздух

EN: My walls are closing in
BG: Моят стените са затваряне инча

EN: Days go by
BG: Дните минават

EN: Give me a sign
BG: Дайте ми знак

EN: Come back to the end
BG: Се върне до края

EN: The shepherd of the damned
BG: Пастир на прокълнатите

EN: I can feel you falling away
BG: Мога да усетя ви отпадане

EN: No longer the lost
BG: Вече загубени

EN: No longer the same
BG: Вече не е същото

EN: And I can see you starting to break
BG: И мога да видя ви започва да се прекъсне

EN: I'll keep you alive
BG: Аз ще ви държа жив

EN: If you show me the way
BG: Ако ли да ми покаже пътя

EN: Forever - and ever
BG: Пред - и винаги

EN: the scars will remain
BG: ще остават белези

EN: I'm falling apart
BG: Аз съм се разпада

EN: Leave me here forever in the dark
BG: Оставете ме тук завинаги в тъмното

EN: Daylight dies
BG: Лятно дни

EN: Blackout the sky
BG: Затъмнението небето

EN: Does anyone care?
BG: Има ли някой пука?

EN: Is anybody there?
BG: Е никого там?

EN: Take this life
BG: Вземам този живот

EN: Empty inside
BG: Празна отвътре

EN: I'm already dead
BG: Аз съм вече мъртъв

EN: I'll rise to fall again
BG: Аз ще се повиши да падне отново

EN: I can feel you falling away
BG: Мога да усетя ви отпадане

EN: No longer the lost
BG: Вече загубени

EN: No longer the same
BG: Вече не е същото

EN: And I can see you starting to break
BG: И мога да видя ви започва да се прекъсне

EN: I'll keep you alive
BG: Аз ще ви държа жив

EN: If you show me the way
BG: Ако ли да ми покаже пътя

EN: Forever - and ever
BG: Пред - и винаги

EN: the scars will remain
BG: ще остават белези

EN: I'm falling apart
BG: Аз съм се разпада

EN: Leave me here forever in the dark
BG: Оставете ме тук завинаги в тъмното

EN: God help me I've come undone
BG: Бог ми помогне аз съм отменено

EN: Out of the light of the sun
BG: На светлината на слънцето

EN: God help me I've come undone
BG: Бог ми помогне аз съм отменено

EN: Out of the light of the sun
BG: На светлината на слънцето

EN: I can feel you falling away
BG: Мога да усетя ви отпадане

EN: No longer the lost
BG: Вече загубени

EN: No longer the same
BG: Вече не е същото

EN: And I can see you starting to break
BG: И мога да видя ви започва да се прекъсне

EN: I'll keep you alive
BG: Аз ще ви държа жив

EN: If you show me the way
BG: Ако ли да ми покаже пътя

EN: Forever - and ever
BG: Пред - и винаги

EN: the scars will remain
BG: ще остават белези

EN: Give me a sign
BG: Дайте ми знак

EN: There's something buried in the words
BG: Там е нещо, погребан в думите

EN: Give me a sign
BG: Дайте ми знак

EN: Your tears are adding to the flood
BG: Сълзите се добавят към наводнения

EN: Just give me a sign
BG: Просто ми дай знак

EN: there's something buried in the words
BG: там е нещо, погребан в думите

EN: Give me a sign
BG: Дайте ми знак

EN: Your tears are adding to the flood
BG: Сълзите се добавят към наводнения

EN: Just give me a sign
BG: Просто ми дай знак

EN: There's something buried in the words
BG: Там е нещо, погребан в думите

EN: Give me a sign
BG: Дайте ми знак

EN: Your tears are adding to the flood
BG: Сълзите се добавят към наводнения

EN: Forever - and ever
BG: Пред - и винаги

EN: The scars will remain
BG: Ще остават белези