Artist: 
Search: 
Reddit

Brainstorm (LV) - Uz Mola lyrics

Uz mola starp kaijām, enkuriem un amēbām,
Es stāvu ar viļņiem un cerībām nepiepildītām.
Atdošu visu, kas krūtīs, neprasot pretī nekā.
Tikai ceļavējš ja pūtīs,
Kaijas ņemiet mani līdzi, ja..??

Debesis pret zemi Tā vēl nav bijis, tēt!
Saule beidza spīdēt, mēness apmirdzēt.
Zvaigznes pāri malām
Izlieto vairs nesasmelt...jā,
Lai no jauna viss sāktos
Mums būs jāsāk no nekā

Turies man ciešāk,
Mums mēness gaisma būs tilts.
Bet tur - tur tikai pa vienam laiž iekšā.
Un kad aiz mākoņiem, mums nebūs ne auksts, ne silts,
No sākuma līdz beigām visiem viens tilts

Laika aizvien mazāk,
Joprojām esmu gatavs atdot
Lai redzētu to, kas aiz svītras, kaut vēlāk nāktos nožēlot..
Un tas, ko es baidos pat vissliktākajos sapņos slēpt,
Tagad stāv manā priekšā, un aicina man piederēt

Turies man ciešāk,
Mums mēness gaisma būs tilts.
Bet tur - tur tikai pa vienam laiž iekšā.
Un kad aiz mākoņiem, mums nebūs ne auksts, ne silts,
No sākuma līdz beigām visiem viens tilts

Mēs atnācām un kāds aiziet
Tad mēs aiziesim un nāks cits
Un tā tam, tā tam būs griezties
Kamēr pasaule sev vēl tic
Turies man ciešāk,
Mums mēness gaisma būs tilts.
Bet tur - tur tikai pa vienam laiž iekšā.
Un kad aiz mākoņiem, mums nebūs ne auksts, ne silts,
No sākuma līdz beigām visiem viens tilts

Nekā nevar redzēt
Tikai pie apvārkšņa mēs
Saule beidza spīdēt, mēness - apmirdzēt
Rokas mazliet par īsu, es nevaru Tev palīdzēt
Lai no jauna viss sāktos -

RUSSIAN TRANSLATION

На моле между чайками, якорями и амебами,
Я стою с волнами и несбывшимися надеждами.
Отдам все, что в груди, не прося ничего в замен.
Только если будет дуть попутный ветер,
Чайки возьмите меня с собой, да ..??

Tолько небо и земля, так ведь еще не было, пап!
солнце прекратило светить, месяц - озарять
Звезды через край
Разлитое больше не собрать...да,
Пусть снова все начнется
Нам нужно начинать с нуля

Держись ко мне ближе,
У нас будет мост из лунного света.
Но туда - туда пускают только по одному.
И когда за облаками, нам не будет ни жарко, ни холодно
Один мост у всех с начала и до конца

Времени все меньше,
Все так же я готов отдать
Что бы увидеть то что за чертой, даже если позже ночью буду сожалеть
И то, чего я боюсь прятать даже в самые страшные сны,
Теперь находится перед мной, и предлагает мне принадлежать.

Держись ко мне ближе,
У нас будет мост из лунного света.
Но туда - туда пускают только по одному.
И когда за облаками, нам не будет ни жарко, ни холодно
Один мост у всех с начала и до конца

Мы пришли и кто-то ушел,
Тогда уйдем мы и придут другие
И так там, так там будет крутится
Пока мир себе еще верит

Держись ко мне ближе,
У нас будет мост из лунного света.
Но туда - туда пускают только по одному.
И когда за облаками, нам не будет ни жарко, ни холодно
Один мост у всех с начала и до конца

Ничего не видно
Только мы у горизонта
солнце прекратило светить, месяц - озарять
Руки чуть-чуть коротки, я не могу тебе помочь
Что бы начать все с начала