Artist: 
Search: 
Boyzone - A Different Beat lyrics (Bulgarian translation). | [African voices]
, Let's not forget this place
, Let's not neglect the our race
, Let unity become
,...
03:41
video played 1,174 times
added 6 years ago
Reddit

Boyzone - A Different Beat (Bulgarian translation) lyrics

EN: [African voices]
BG: [Гласове Африка]

EN: Let's not forget this place
BG: Нека не забравяме това място

EN: Let's not neglect the our race
BG: Нека не пренебрегва нашата раса

EN: Let unity become
BG: Нека единството стават

EN: Life on earth be one
BG: Животът на земята е една

EN: So let me take your hand
BG: Така че нека да вземе ръката си

EN: We are but grains of sand
BG: Ние сме, но зърна от пясък

EN: Born throught the winds of time
BG: Роден че ветровете на времето

EN: Given a special sign
BG: Със специален знак

EN: So let's take a stand
BG: Така че нека да стойка

EN: and look around us now, people
BG: и гледам около нас сега, хора

EN: So let's take a stand
BG: Така че нека да стойка

EN: and look around us now, people...
BG: и гледам около нас сега, хората...

EN: Eeyeah--oh, eayeh--oh, eayeh (and the world is turning)--oh, by--yah
BG: Eeyeah--о, eayeh - о, eayeh (и светът се превръща)--о, от - Дий

EN: To a different beat
BG: Различни ритъма

EN: Eayeh--oh, eayeh--oh, eayeh (and the world is turning)--oh, by yah
BG: Eayeh--о, eayeh - о, eayeh (и светът се превръща)--о, от Дий

EN: (to a different beat)
BG: (за различен ритъм)

EN: Humanity's lost face
BG: На човечеството злепоставянето

EN: Let's understand its grace
BG: Нека да разбират си благодат

EN: Each day one at a time
BG: Всеки ден един по един

EN: Each life including mine
BG: Всеки живот, включително и мина

EN: So let's take a stand
BG: Така че нека да стойка

EN: and look around us now, people oh, people oh people!
BG: и огледаме сега, хората о, хората о, хора!

EN: [CHORUS]
BG: [ХОРА]

EN: I've seen the rain, fall in Africa
BG: Аз съм виждал дъжд, попадат в Африка

EN: I've touched to snow of Alaska
BG: Аз бях докосна сняг на Аляска

EN: (Oh tell me now...)
BG: (О Кажи ми сега...)

EN: I've felt the mists of Niagara
BG: Аз съм се чувствал мъглите на Ниагара

EN: Now I believe...
BG: Сега аз вярвам...

EN: In you..
BG: Във вас...

EN: [repeat CHORUS twice]
BG: [повторение на ПРИПЕВА два пъти]

EN: How far we've come
BG: Колко далеч сме дошли

EN: and how far to go
BG: и колко далеч да отидете

EN: rain does not fall
BG: Дъждът не попадат

EN: on one roof alone..(to a different beat)..
BG: на един покрив сам...(за различен ритъм)...