Artist: 
Search: 
Boris Dali - Greshnik lyrics (English translation). | Грешен съм няма да го крия и
, влизам пак от грях във...
03:37
video played 653 times
added 8 years ago
Reddit

Boris Dali - Greshnik (English translation) lyrics

BG: Грешен съм няма да го крия и
EN: I'm not wrong and

BG: влизам пак от грях във грях.
EN: Enter again from sin in sin.

BG: Познавам мила,че си сгрешила
EN: I know honey, you're wrong

BG: в очите ти го видях!
EN: in your eyes I saw him!

BG: По пътя, който тръгваш - аз оттам се връщам!
EN: Along the way, that go-I come from there!

BG: А любовта ти лъжлива - кръвта ми в огън превръща!
EN: And your love lying in blood fire turns!

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Лъжеш ме в очите без да ти пука!
EN: Lie to me in eyes without you care!

BG: Как със тебе мила стигнахме до тук?!
EN: How with you baby got from there to here?

BG: Вместо да ме пазиш с нокти от жените
EN: Instead of protecting me with claws of Womens

BG: ти със тях разкъсваш моето сърце! (х2)
EN: with them you're tearing my heart! (x 2)

BG: Във всички други търсех тебe -
EN: In all the other looking for you-

BG: разочарован съм от тях.
EN: I'm disappointed in them.

BG: Не ми прощавай,но не забравяй -
EN: Forgive me, but don't forget-

BG: лъжата също е грях!
EN: the lie is a sin!

BG: По пътя който тръгваш - az оттам се връщам!
EN: On the road that you go back from there-az!

BG: А любовта ти лъжлива - кръвта ми в огън превръща!
EN: And your love lying in blood fire turns!

BG: Припев:
EN: Chorus: