Artist: 
Search: 
Boomkat - The Wreckoning lyrics (Bulgarian translation). | I came I saw I kicked some ass
, The pain I cause it makes me laugh
, 'Cause the way I do my thing...
03:18
video played 136 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Boomkat - The Wreckoning (Bulgarian translation) lyrics

EN: I came I saw I kicked some ass
BG: Аз дойдох видях аз ритна няколко задника

EN: The pain I cause it makes me laugh
BG: Болката I причина това ме кара да се смея

EN: 'Cause the way I do my thing is strange
BG: Защото, както аз си върша нещо, което е странно

EN: I just inject myself into your veins, yeah
BG: Аз просто си инжектира във вените, да

EN: Can't run can't hide
BG: Не може да не може да скрие

EN: There's no way out
BG: Няма начин на

EN: The sun will rise and it's about
BG: Слънцето ще се увеличи и това е за

EN: Time for the wreckoning
BG: Време е за wreckoning

EN: Time time for this girl to sing
BG: Време за това момиче да пее

EN: Damn if I thought that you would change
BG: По дяволите, ако си мислех, че ще се промени

EN: And my life would stay the same
BG: И животът ми ще останат същите

EN: When you don't even care about me
BG: Когато дори не им пука за мен

EN: You know, you don't give a damn
BG: Знаете ли, че не ми пука

EN: Well things will come and things will go
BG: Ами нещата, ще дойде и нещата ще се

EN: And one thing I know for sure is that
BG: И едно нещо, което знам със сигурност е, че

EN: You don't give a shit about me
BG: Не ми пука за мен

EN: And so I'm walking out the door. (oh yeah)
BG: И така, аз се разхождам навън. (О, да)

EN: Can't move can't breathe it's gettin dark
BG: Не може да се движи, не може да диша е тъмно почваш

EN: The beast has come to steal your heart
BG: Звярът е дошъл да открадне сърцето си

EN: So you better practice your scream
BG: Така че по-добре практиката си крещят

EN: Well you may not live your dreams
BG: Ами не може да изживеете мечтите си

EN: Things will come and things will go
BG: Нещата ще дойде и нещата ще се

EN: And one thing I know for sure is that
BG: И едно нещо, което знам със сигурност е, че

EN: You don't give a shit about me
BG: Не ми пука за мен

EN: And so I'm walking out the door.
BG: И така, аз се разхождам навън.

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: Oh, it's time
BG: О, време е

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: Oh, it's time
BG: О, време е

EN: Damn if I thought that you would change
BG: По дяволите, ако си мислех, че ще се промени

EN: And my life would stay the same
BG: И животът ми ще останат същите

EN: When you don't even care about me
BG: Когато дори не им пука за мен

EN: You know, you don't give a damn
BG: Знаете ли, че не ми пука

EN: Things will come and things will go
BG: Нещата ще дойде и нещата ще се

EN: And one thing I know for sure is that
BG: И едно нещо, което знам със сигурност е, че

EN: You don't give a shit about me
BG: Не ми пука за мен

EN: And so I'm walking out the door.
BG: И така, аз се разхождам навън.

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: Oh, it's time
BG: О, време е

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: Ya don't give a damn
BG: Я не ми пука

EN: And I'm running from my problems
BG: И аз бягам от проблемите ми

EN: I got my funny face painted on
BG: Взех си смешно лице нарисувани

EN: And then I'll think of what you said to me
BG: И тогава аз ще мисля за това, което ми каза:

EN: And then I'll think of what you did to me
BG: И тогава аз ще мисля за това, което направи за мен

EN: I'll think of you and probably laugh
BG: Ще мисля за теб и най-вероятно се смея

EN: And then I'll think of you and probably laugh
BG: И тогава аз ще мисля за теб и най-вероятно се смея

EN: And then I'll think of you and probably laugh
BG: И тогава аз ще мисля за теб и най-вероятно се смея

EN: You're the one I'm running from
BG: Ти си този, бягам от

EN: Damn if I thought that you would change
BG: По дяволите, ако си мислех, че ще се промени

EN: And my life would stay the same
BG: И животът ми ще останат същите

EN: When you don't even care about me
BG: Когато дори не им пука за мен

EN: Ah no, you don't give a damn
BG: О не, не ми пука

EN: Well things will come and things will go
BG: Ами нещата, ще дойде и нещата ще се

EN: And one thing I know for sure is that
BG: И едно нещо, което знам със сигурност е, че

EN: You don't give a shit about me
BG: Не ми пука за мен

EN: And so I'm walking out the door.
BG: И така, аз се разхождам навън.

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: Oh, it's time
BG: О, време е

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: Oh, it's time
BG: О, време е

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: Ya don't give a damn
BG: Я не ми пука

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: The wreckoning
BG: В wreckoning

EN: I'm walking out the door
BG: Вървя навън