Artist: 
Search: 
Reddit

Boom Da Bash - Bam Bam lyrics

Yay man, BIG & Paya
We a give to di gal
To di dancehall dem come
Fi give to the gal fun (wow) one more time
Straightly outta rub-a-dub
Boomdabash pon di riddim
Gunshot inna their face

Bam bam fi di gal dem bam bam
Rub-a-dub dis place dem a come inna di dancehall fi get fun
I like di gal dem a wanna have fun
Yes all girl just a wanna have fun

Bam bam fi di gal dem bam bam
Rub-a-dub dis place dem a come inna di dancehall fi get fun
I like di gal dem a wanna have fun
Yes all girl just a wanna have fun

(Yay man)

Famoso tip tip tap a suenu de Rub-a-dub
te tozza lu core tantu ca sienti tam tam
la stria ca balla intra de mie sona campana din don
quandu cantu e tie sta balli annanti alla console
intru lu salentu sabatu minatu a torre chianca
a roma lu giovedì la idi menata allu branca
cu la pigghiu la cantu oppuru ni passu la canna mia de skanka
percè intru a na festa ammenu cu mie nu nci manca

(B.I.G.)
Too hot too hot dis one fi di rub-a-dub
Shake your body inna di dancehall awh the wicked dem a run
Oh girl me no see nuh reason you to leave pon me as you to you
A superior contemplate your body as a priest
And maditation what a divine sensation like animal temptation
Woman weeda, man seems like a sublime combination
And if you want me to sing for you another one, gal,
Seh pull up pull up mister B.I.G. pull up
And never never never neva eva gonna stop

Ladies! Gimme security I will give you no maybes
If you wanna you coulda be my special baby

Quannu te cuetuli me accelleri lu battitu!

Bam bam fi di gal dem bam bam
Rub-a-dub dis place dem a come inna di dancehall fi get fun
I like di gal dem a wanna have fun
Yes all girl just a wanna have fun

Bam bam fi di gal dem bam bam
Rub-a-dub dis place dem a come inna di dancehall fi get fun
I like di gal dem a wanna have fun
Yes all girl just a wanna have fun

Se me la cantu su nu discu se me vvardu no capiscu
ca se cautu rria lu friscu perce mo io sta mpacciscu
fore te lu locale mo ca spicciu te cantare
se te isciu t'aggiu parlare sciamone mo a mmera a mare
percè forte veloce priestu mo me mintu a camenare
spettandu la matina e lu primu raggiu de sule
te sfiora te llumina tutta quanta la facce
suntu le sei de matina osce a qua mera lecce

From the east to the west
from the north and south
Boomdabash we made the stream we all know that about
Kingston, Rome we a give it to di gyal
Me seh respect affi to original dag
Gangstaman put your guns upon di air and gimme a gunshot
Murdering what me seh fi give di jump on
Nuts me se hit fi always make love all of di gal cause
I'm a dancehall true gentleman

Bam bam fi di gal dem bam bam
Rub-a-dub dis place dem a come inna di dancehall fi get fun
I like di gal dem a wanna have fun
Yes all girl just a wanna have fun

Bam bam fi di gal dem bam bam
Rub-a-dub dis place dem a come inna di dancehall fi get fun
I like di gal dem a wanna have fun
Yes all girl just a wanna have fun

Famoso tip tip tap a suenu de Rub-a-dub
te tozza lu core tantu ca sienti tam tam
la stria ca balla intra de mie sona campana din don
quandu cantu e tie sta balli annanti alla console
intru lu salentu sabatu minatu a torre chianca
a roma lu giovedì la idi menata allu branca
cu la pigghiu la cantu oppuru ni passu la canna mia de skanka
percè intru a na festa ammenu cu mie nu nci manca

Too hot too hot dis one fi di rub-a-dub
Shake your body inna di dancehall awh the wicked dem a run
Oh girl me no see nuh reason you to leave pon me as you to you
A superior contemplate your body as a priest
And maditation what a divine sensation like animal temptation
Woman weeda, man seems like a sublime combination
And if you want me to sing for you another one, gal,
Seh pull up pull up mister B.I.G. pull up
And never never never neva neva gonna stop