Artist: 
Search: 
Bonnie McKee - How We Do lyrics (Bulgarian translation). | [Bridge:] 
, I wanna party, and bullshit
, And party, and bullshit
, And party, and bullshit
, And...
03:32
video played 296 times
added 6 years ago
Reddit

Bonnie McKee - How We Do (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Bridge:]
BG: [Мост:]

EN: I wanna party, and bullshit
BG: Искам да партия и глупости

EN: And party, and bullshit
BG: И партията и глупости

EN: And party, and bullshit
BG: И партията и глупости

EN: And party, and party
BG: И партия и партия

EN: I stumble up to the window
BG: Аз препъвам се до прозореца

EN: Open the curtains to blinding light
BG: Отваряне на пердета ослепителна светлина

EN: Make a… out of the pillows
BG: Направи a... от възглавници

EN: What went on, what went on, what went on last night?
BG: Какво се е случило, какво се е случило, какво се е случило снощи?

EN: You look so sweet by your dreamings, yeah, yeah
BG: Изглеждаш толкова сладка от вашата dreamings, да, да

EN: Holding your bottle of…
BG: Държи си бутилка...

EN: Can’t find your clothes form last evening
BG: Не може да намери дрехите си образуват миналата вечер

EN: Baby that’s how I know you’re the one for me!
BG: Бебе, което е как знам, че ти си един за мен!

EN: [Bridge:]
BG: [Мост:]

EN: I wanna party, and bullshit
BG: Искам да партия и глупости

EN: And party, and bullshit
BG: И партията и глупости

EN: And party, and bullshit
BG: И партията и глупости

EN: And party, and party
BG: И партия и партия

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Cause when the sun sets baby on the avenue
BG: Защото, когато слънцето залязва бебе на път

EN: I get that drunk, sex feeling , yeah when I’m with you
BG: Получавам чувството, че пиян, секс, да, когато съм с теб

EN: Yeah when I’m with you
BG: да, когато съм с теб

EN: So put your arms around me baby
BG: Така че сложи ръцете си около мен бебе

EN: We’re tearing down the town,
BG: Ние сме премахнала града,

EN: Cause that’s how we do, how we do!
BG: Защото това е как правим, как правим!

EN: That’s just how we do, how we do
BG: Това е просто как правим, как правим

EN: That’s just how we do, how we do
BG: Това е просто как правим, как правим

EN: I’m over, I think I’m broken,
BG: Аз съм над, мисля, че аз съм неработеща,

EN: But you heard it, something was up down town
BG: Но вие го чували, нещо е надолу град

EN: I said, man what are you smoking?
BG: Казах, човече какво сте пушенето?

EN: But all right, call a cab, cause you know I’m down
BG: Но добре, викам такси, защото знаете, че аз съм надолу

EN: [Bridge:]
BG: [Мост:]

EN: I wanna party, and bullshit
BG: Искам да партия и глупости

EN: And party, and bullshit
BG: И партията и глупости

EN: And party, and bullshit
BG: И партията и глупости

EN: And party, and party
BG: И партия и партия

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Cause when the sun sets baby on the avenue
BG: Защото, когато слънцето залязва бебе на път

EN: I get that drunk, sex feeling , yeah when I’m with you
BG: Получавам чувството, че пиян, секс, да, когато съм с теб

EN: Yeah when I’m with you
BG: да, когато съм с теб

EN: So put your arms around me baby
BG: Така че сложи ръцете си около мен бебе

EN: We’re tearing down the town,
BG: Ние сме събарятград,

EN: Cause that’s how we do, how we do!
BG: Защото това е как правим, как правим!

EN: That’s just how we do, how we do
BG: Това е просто как правим, как правим

EN: That’s just how we do, how we do
BG: Това е просто как правим, как правим

EN: Bridge: (x2)
BG: Мост: (x 2)

EN: I wanna party, and bullshit
BG: Искам да партия и глупости

EN: And party, and bullshit
BG: И партията и глупости

EN: And party, and bullshit
BG: И партията и глупости

EN: And party, and party
BG: И партия и партия

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Cause when the sun sets baby on the avenue
BG: Защото, когато слънцето залязва бебе на път

EN: I get that drunk, sex feeling , yeah when I’m with you
BG: Получавам чувството, че пиян, секс, да, когато съм с теб

EN: Yeah when I’m with you
BG: да, когато съм с теб

EN: So put your arms around me baby
BG: Така че сложи ръцете си около мен бебе

EN: We’re tearing down the town,
BG: Ние сме премахнала града,

EN: Cause that’s how we do, how we do!
BG: Защото това е как правим, как правим!

EN: We got that smoke hot loving dancing in the dark
BG: Имаме че димът горещи Любовни танци в на тъмно

EN: Out in the streets we’re running, …
BG: Навън по улиците изоставаме...

EN: So put your arms around me, baby
BG: Така че сложи ръцете си около мен, бебе

EN: We’re tearing down the town, cause just how we do!
BG: Ние сме премахнала града, защото просто как да направим!

EN: How we do, that’s just how we do,
BG: Как да направим, това е просто как правим,

EN: How we do, that’s just how we do,
BG: Как да направим, това е просто как правим,

EN: How we do, that’s just how we do!
BG: Как правим, това е просто как да направим!