Artist: 
Search: 
Boni - Огън И Лед lyrics (Chinese translation). | Ох, Ганчо не издържам вече!
, Ти забрави ли,че море от...
03:03
video played 530 times
added 5 years ago
Reddit

Boni - Огън И Лед (Chinese translation) lyrics

BG: Ох, Ганчо не издържам вече!
ZH: 哦,我不能忍受克里斯 !

BG: Ти забрави ли,че море от сълзи си изплакал?
ZH: 你还记得泪水的海洋你哭泣吗?

BG: Ти забрави ли,че море от сълзи си изплакал?
ZH: 你还记得泪水的海洋你哭泣吗?

BG: Аз прощавах ти толкова пъти,толкова пъти,
ZH: 我原谅了你这么多倍,这么多倍

BG: толкова пъти.
ZH: 很多次。

BG: [Припев]
ZH: [合唱]

BG: Огън и лед бе нашата любов
ZH: 冰与火是我们的爱

BG: с твоите лъжи всичко ти уби.
ZH: 你的谎言与一切你杀了。

BG: Нарани ти моето сърце
ZH: 你伤害了我的心

BG: аз останах като птица без криле. (х2)
ZH: 我是留了一只没有翅膀的鸟。(2)

BG: Не разбра ли ти,любовта не може да се върне?
ZH: 你不知道你的爱不能回来吗?

BG: Не разбра ли ти,любовта не може да се върне?
ZH: 你不知道你的爱不能回来吗?

BG: Да повярвам в теб, няма да мога, няма да мога,
ZH: 我不能相信你,我不能,

BG: няма да мога.
ZH: 我不能到。

BG: [Припев]
ZH: [合唱]

BG: Огън и лед бе нашата любов
ZH: 冰与火是我们的爱

BG: с твоите лъжи всичко ти уби.
ZH: 你的谎言与一切你杀了。

BG: Нарани ти моето сърце
ZH: 你伤害了我的心

BG: аз останах като птица без криле. (х2)
ZH: 我是留了一只没有翅膀的鸟。(2)

BG: С лека ръка и всичко проигра,
ZH: 轻轻地,一切都赌

BG: как да се реша с теб да продължа?
ZH: 如何决定与您要继续?

BG: Разделен е пътят ни на две
ZH: 拆分路径的两个

BG: хайде тръгвай няма никой да те спре.
ZH: 来没人阻止你。