Artist: 
Search: 
Reddit

Boney Nem - Hafanana lyrics

Originally performed by Afric Simone
Bunu Buni Bunadi - Hafanana
Amara Kukarella - Shalala
Hey! Votki Yuda Yuda
Bununu - Hafanana
Votki Yudi, Votki Yuda Yuda
Buna Buna Nauena !