Artist: 
Search: 
Bon Jovi - Only Lonely lyrics (Bulgarian translation). | Another long and sleepless night
, You need someone to hold you tight
, Sometime love don't know...
04:22
video played 176 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Bon Jovi - Only Lonely (Bulgarian translation) lyrics

EN: Another long and sleepless night
BG: Още една дълга и безсънна нощ

EN: You need someone to hold you tight
BG: Имате нужда от някой да те прегръщам

EN: Sometime love don't know wrong from right
BG: Понякога любовта не знам погрешно от дясно

EN: Another long and senseless
BG: Друг дълъг и безсмислен

EN: Fight was all you knew they're all the same
BG: Борбата е всичко, което знаеше, те са едни и същи

EN: There's no one left to take the blame
BG: Няма никой наляво, за да поема вината

EN: What's behind this masquerade
BG: Какво се крие зад този маскарад

EN: How do we win these losin'
BG: Как да спечелим тези losin'

EN: Games we play, words we say
BG: Игри, които играем, думите, които казваме

EN: Cutting wounds we know they run so deep
BG: Рязане рани знаем, че те се изпълняват така дълбоко

EN: Leave it all behind you
BG: Остави всичко зад вас

EN: Or someday love will find you
BG: Или някой ден любовта ще ви намеря

EN: Only lonely -- I can't stop hurting you
BG: Само самотен--не мога да спра ви боли

EN: Only lonely -- but I can't stop loving you
BG: Само самотен--но аз не мога да спра да те обичам

EN: Only lonely -- how much pain does it take
BG: Само самотен--колко болка се

EN: It's getting sometimes I don't know
BG: Става понякога не знам

EN: When to stop when to go
BG: Кога да спре кога да отидете

EN: Sometimes we're so afraid to
BG: Понякога ние толкова се страхуват да

EN: Let it show
BG: Да го покаже

EN: A stolen kiss so out of place
BG: Открадната целувка така не на място

EN: It wipes the smile right off your face
BG: Той кърпички усмивка право на разстояние от лицето си

EN: And when those feelings start
BG: И когато тези чувства започват

EN: We let them go, let them go
BG: Ние да ги отивам, да ги пусне

EN: Games we play, words we say
BG: Игри, които играем, думите, които казваме

EN: Cutting wounds that run so deep
BG: Рязане, толкова дълбоки рани

EN: Leave it all behind you
BG: Остави всичко зад вас

EN: Or someday love will find you
BG: Или някой ден любовта ще ви намеря

EN: Only lonely -- I can't stop hurting you
BG: Само самотен--не мога да спра ви боли

EN: Only lonely -- but I can't stop loving you
BG: Само самотен--но аз не мога да спра да те обичам

EN: Only lonely -- so tell me babe, how much pain
BG: Само самотен - така че Кажи ми Мила, колко болка

EN: can you take before your heart breaks?
BG: може да ви отведе преди почивките си сърце?

EN: I got this timebomb ticking in my head
BG: Аз имам този timebomb тиктака в главата ми

EN: This time I think she's gonna blow
BG: Този път мисля, че тя ще удар

EN: How can I say get away
BG: Как може да се каже се размине

EN: When I just can't let go
BG: Когато аз просто не може да пусне

EN: Games we play, words we say
BG: Игри, които играем, думите, които казваме

EN: Cutting wounds that run so...
BG: Рязане рани, които се изпълняват така...

EN: Leave it all behind you
BG: Остави всичко зад вас

EN: Or someday love will find you
BG: Или някой ден любовта ще ви намеря

EN: Only lonely -- I can't stop hurting you
BG: Само самотен--не мога да спра ви боли

EN: Only lonely -- but I can't stop loving you
BG: Само самотен--но аз не мога да спрате обичам

EN: Only lonely -- I can't stop hurting you
BG: Само самотен--не мога да спра ви боли

EN: Only lonely -- I can't stop loving you
BG: Само самотен--аз не мога да спра да те обичам

EN: I can't stop...
BG: Не може да спре...