Artist: 
Search: 
Bon Jovi - Misunderstood lyrics (Bulgarian translation). | Should I? Could I?
, Have said the wrong things right a thousand times
, If I could just rewind, I...
03:58
video played 778 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Bon Jovi - Misunderstood (Bulgarian translation) lyrics

EN: Should I? Could I?
BG: Трябва ли? Може ли?

EN: Have said the wrong things right a thousand times
BG: Да заяви грешните неща нали хиляди пъти

EN: If I could just rewind, I see it in my mind
BG: Ако може просто да превъртите назад, виждам, че в моя ум

EN: If I could turn back time, you'd still be mine
BG: Ако можех да върна времето назад, вие все още ще бъде мой

EN: You cried, I died
BG: Ти извика, аз умира

EN: I should have shut my mouth, things headed south, YEAH
BG: Аз трябва да затвори устата си, нещата начело на юг, да

EN: As the words slipped off my tongue, they sounded dumb
BG: Тъй като думите подхлъзнах на разстояние езика ми, те звучат тъпо

EN: If this old heart could talk, it'd say you're the one
BG: Ако този стар сърцето можеха да говорят, той би казал ти си една

EN: I'm wasting time when I think about it
BG: Аз съм си губя времето, когато си мисля за него

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: I should have drove all night, I would have run all the lights
BG: Трябва да имам изпъди цяла нощ, аз ще тичам всички светлини

EN: I was misunderstood
BG: Е разбрали

EN: I stumbled like my words, Did the best I could
BG: Аз попаднали като думите ми, е най-доброто, което може да

EN: Damn, misunderstood
BG: По дяволите неразбрани

EN: Could I? Should I?
BG: Може ли? Трябва ли?

EN: Apologize for sleeping on the couch that night
BG: Извинявам се за спане на дивана тази нощ

EN: Staying out too late with all of my friends
BG: Да останеш твърде късно с всички мои приятели

EN: You found me passed out in the yard again
BG: Намери ми припадна в двора отново

EN: You cried, I tried
BG: Ти извика, опитах

EN: To stretch the truth, but didn't lie
BG: Да преувеличавам, но не е лъжа

EN: It's not so bad when you think about it
BG: Тя не е толкова лошо, когато мислиш за него

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: I should have drove all night, I would have run all the lights
BG: Трябва да имам изпъди цяла нощ, аз ще тичам всички светлини

EN: I was misunderstood
BG: Е разбрали

EN: I stumbled like my words, did the best I could
BG: Аз попаднали като думите ми, е най-доброто, което може да

EN: damn, misunderstood
BG: по дяволите неразбрани

EN: Intentions good
BG: Добри намерения

EN: Guitar Solo
BG: Соло китара

EN: It's you and I, just think about it...
BG: Е ти и аз, просто мисля за него...

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: I should have drove all night
BG: Аз трябва да има изпъди цяла нощ

EN: I would have run all the lights
BG: Аз ще тичам всички светлини

EN: I was misunderstood
BG: Е разбрали

EN: I stumbled like my words, did the best I could
BG: Аз попаднали като думите ми, е най-доброто, което може да

EN: I HANGING OUTSIDE YOUR DOOR, I BEEN HERE BEFORE
BG: I ВИСЯЩИ ПРЕД ВРАТАТА ВИ, СЪМ БИЛ ТУК И ПРЕДИ

EN: MISUNDERSTOOD
BG: НЕРАЗБРАНИ

EN: I stumbled like my words, did the best I could
BG: Аз попаднали като думите ми, е най-доброто, което може да

EN: Damn, misunderstood
BG: По дяволите неразбрани

EN: Intentions good.
BG: Добри намерения.