Artist: 
Search: 
Bon Jovi - Livin On A Prayer lyrics (Bulgarian translation). | Tommy used to work on the docks
, Union's been on strike, he's down on his luck
, It's tough, so...
04:14
video played 1,550 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Bon Jovi - Livin On A Prayer (Bulgarian translation) lyrics

EN: Tommy used to work on the docks
BG: Томи се използва за работа на доковете

EN: Union's been on strike, he's down on his luck
BG: Съюз е в стачка, той е надолу на късмета си

EN: It's tough, so tough
BG: Това е трудно, така че трудно

EN: Gina works the diner all day
BG: Джина работи закусвалня цял ден

EN: Working for her man, she brings home her pay
BG: Работа за мъжа си, тя носи вкъщи си заплати

EN: For love, mmm, for love
BG: За любов Ммм, за любов

EN: She says we've got to hold on to what we've got
BG: Тя казва, че трябва да се държа за това, което имаме

EN: It doesn't make a difference if we make it or not
BG: Той не прави разлика, ако правим го или не

EN: We got each other and that's a lot
BG: Имаме помежду си и това е много

EN: For love we'll give it a shot!
BG: За любовта ние ще го пробвам!

EN: Oh, we're half way there
BG: О ние сме половината път там

EN: Oh oh, livin' on a prayer
BG: О о, живея на молитва

EN: Take my hand, we'll make it I swear
BG: Взема ръката ми, ние ще направим това кълна се

EN: Oh oh, livin' on a prayer
BG: О о, живея на молитва

EN: Tommy's got his six string in hock
BG: Томи ли си шест низ в hock

EN: Now he's holding in what he used to make it talk
BG: Сега той се държи в това, което той използва за да го говорят

EN: So tough, mmm, it's tough
BG: Толкова трудно, ммм, това е трудно

EN: Gina dreams of running away
BG: Джина мечтае да бяга

EN: When she cries in the night, Tommy whispers
BG: Когато тя плаче през нощта, Томи шепне

EN: "Baby it's okay, someday"
BG: "Бебето е добре, някой ден"

EN: We gotta hold on to what we've got
BG: Ние трябва да държат на това, което имаме

EN: It doesn't make a difference if we make it or not
BG: Той не прави разлика, ако правим го или не

EN: We got each other and that's a lot
BG: Имаме помежду си и това е много

EN: For love we'll give it a shot!
BG: За любовта ние ще го пробвам!

EN: Oh, we're half way there
BG: О ние сме половината път там

EN: Oh oh, livin' on a prayer
BG: О о, живея на молитва

EN: Take my hand, we'll make it I swear
BG: Взема ръката ми, ние ще направим това кълна се

EN: Oh oh, livin' on a prayer
BG: О о, живея на молитва

EN: Livin' on a prayer!
BG: Livin ' на молитва!

EN: We gotta hold on ready or not
BG: Ние трябва държа готови или не

EN: You live for the fight when it's all that you've got
BG: Вие живеете в борбата, когато това е всичко, което ви трябва

EN: Whoa, we're half way there
BG: О ние сме половината път там

EN: Whoa oh, livin' on a prayer
BG: О о, живея на молитва

EN: Take my hand and we'll make it I swear
BG: Взема ръката ми и ние ще направим това кълна се

EN: Whoa oh, livin' on a prayer
BG: О о, живея на молитва

EN: Whoa, we're half way there
BG: О ние сме половината път там

EN: Whoa oh, livin' on a prayer
BG: О о, живея на молитва

EN: Take my hand and we'll make it I swear
BG: Взема ръката ми и ние ще направим това кълна се

EN: Whoa oh, livin' on a prayer
BG: О о, живеямолитва

EN: Whoa, we're half way there
BG: О ние сме половината път там

EN: Whoa oh, livin' on a prayer
BG: О о, живея на молитва

EN: Take my hand and we'll make it I swear
BG: Взема ръката ми и ние ще направим това кълна се

EN: Whoa oh, livin' on a prayer
BG: О о, живея на молитва