Artist: 
Search: 
Bon Jovi - Livin' On A Prayer lyrics (Bulgarian translation). | Once upon a time
, Not so long ago
, 
, Tommy used to work on the docks
, Unions been on strike
,...
06:57
video played 1,872 times
added 8 years ago
by XTCMan
Reddit

Bon Jovi - Livin' On A Prayer (Bulgarian translation) lyrics

EN: Once upon a time
BG: Имало едно време

EN: Not so long ago
BG: Не толкова отдавна

EN: Tommy used to work on the docks
BG: Томи се използва за работа на доковете

EN: Unions been on strike
BG: Синдикатите са в стачка

EN: Hes down on his luck...its tough, so tough
BG: ХЕС надолу си успех... неговата здрав, така че трудно

EN: Gina works the diner all day
BG: Джина работи закусвалня цял ден

EN: Working for her man, she brings home her pay
BG: Работа за мъжа си, тя носи вкъщи си заплати

EN: For love - for love
BG: За любовта - любов

EN: She says weve got to hold on to what weve got
BG: Тя казва, че ние имам да се държа за това, което ние имам

EN: cause it doesnt make a difference
BG: причина, той не прави разлика

EN: If we make it or not
BG: Ако правим го или не

EN: Weve got each other and thats a lot
BG: Weve имам един на друг и това е много

EN: For love - well give it a shot
BG: За любов - добре го пробвам

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: Whooah, were half way there
BG: Whooah, са половината път там

EN: Livin on a prayer
BG: Livin молитва

EN: Take my hand and well make it - I swear
BG: Взема ръката ми и добре го правят - Кълна се

EN: Livin on a prayer
BG: Livin молитва

EN: Tommys got his six string in hock
BG: Tommys ли си шест низ в hock

EN: Now hes holding in what he used
BG: Сега ХЕС в това, което той използва

EN: To make it talk - so tough, its tough
BG: За да го говорим - толкова труден, неговата здрав

EN: Gina dreams of running away
BG: Джина мечтае да бяга

EN: When she cries in the night
BG: Когато тя плаче през нощта

EN: Tommy whispers baby its okay, someday
BG: Томи шепне бебето си добре, някой ден

EN: Weve got to hold on to what weve got
BG: Weve имам да се държа за това, което ние имам

EN: cause it doesnt make a difference
BG: причина, той не прави разлика

EN: If we make it or not
BG: Ако правим го или не

EN: Weve got each other and thats a lot
BG: Weve имам един на друг и това е много

EN: For love - well give it a shot
BG: За любов - добре го пробвам

EN: Chorus
BG: Припев

EN: Weve got to hold on ready or not
BG: Weve имам да държи на готови или не

EN: You live for the fight when its all that youve got
BG: Живеете в борбата, когато му всичко, което трябва

EN: Chorus
BG: Припев