Artist: 
Search: 
 - Bon Jovi & Jennifer Nettles - Who Says You Can't Go Home lyrics (Bulgarian translation). | I spent twenty years tryin' to get outta this place.
, I was lookin' for somethin' I couldn't...
03:51
video played 1,774 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Bon Jovi & Jennifer Nettles - Who Says You Can't Go Home (Bulgarian translation) lyrics

EN: I spent twenty years tryin' to get outta this place.
BG: Прекарах двайсет години се опитвам да се махаме от това място.

EN: I was lookin' for somethin' I couldn't replace.
BG: Бях търсиш нещо не може да замени.

EN: I was runnin' away from the only thing I've ever known.
BG: Бях бяга далеч от единственото нещо, което някога съм известен.

EN: Like a blind dog without a bone,
BG: Като сляпо куче без кокал,

EN: I was a gypsy lost in the twilight zone.
BG: Аз бях циганин загуби в зоната на здрача.

EN: I hi-jacked a rainbow and crashed into a pot of gold.
BG: Аз хай-обрани дъга и се блъснал в гърне със злато.

EN: I been there, done that,
BG: Съм бил там, направи това,

EN: I ain't looking back on the seeds I've sown.
BG: Аз не гледам назад на семена съм засети.

EN: Savin' dimes spendin' too much time on the telephone.
BG: твърде много Савин'Dimes spendin" време по телефона.

EN: Who says you can't go home?
BG: Кой казва, че не може да се прибера вкъщи?

EN: Who says you can't go home?
BG: Кой казва, че не може да се прибера вкъщи?

EN: There's only one place they call me one of their own.
BG: Има само едно място, те ми се обади един от техните собствени.

EN: Just a hometown boy born a rollin' stone.
BG: Само на родния град на момче, родено камъчето Rollin '.

EN: Who says you can't go home?
BG: Кой казва, че не може да се прибера вкъщи?

EN: Who says you can't go back?
BG: Кой казва, че не мога да се върна?

EN: I been all around the world and as a matter of fact,
BG: Съм бил по целия свят и в интерес на истината,

EN: There's only one place left I wanna go.
BG: Има само едно място ляво аз искам да отида.

EN: Who says you can't go home?
BG: Кой казва, че не може да се прибера вкъщи?

EN: It's alright, it's alright, it's alright,
BG: Това е добре, това е добре, това е добре,

EN: It's alright, it's alright.
BG: Това е добре, това е добре.

EN: I went as far as I could, tried to find a new face.
BG: Отидох, доколкото мога, се опитва да намери новото лице.

EN: There isn't one of these lines that I would erase.
BG: Няма нито една от тези линии, че ще изтрие.

EN: Lived a million miles of memories on that road.
BG: Живее на милиони мили спомени по този път.

EN: With every step I take I know that I'm not alone:
BG: С всяка стъпка, аз да знам, че не съм сам:

EN: You take the home from the boy,
BG: Взимат по произход от момчето,

EN: But not the boy from his home.
BG: Но не и момчето от дома му.

EN: These are my streets, the only life I've ever known:
BG: Това са моите улици, само живот, когото познавам:

EN: Who says you can't go home?
BG: Кой казва, че не може да се прибера вкъщи?

EN: Who says you can't go home?
BG: Кой казва, че не може да се прибера вкъщи?

EN: There's only one place they call me one of their own.
BG: Има само едно място, те ми се обади един от техните собствени.

EN: Just a hometown boy born a rollin' stone.
BG: Само на родния град на момче, родено камъчето Rollin '.

EN: Who says you can't go home?
BG: Кой казва, че не може да се прибера вкъщи?

EN: Who says you can't go back?
BG: Кой казва, че не мога да се върна?

EN: Been all around the world and as a matter of fact,
BG: Били по целия свят и в интерес на истината,

EN: There's only one place left I wanna go.
BG: Има само едно място ляво аз искам да отида.

EN: Who says you can't go home?
BG: Кой казва, че не може да се прибера вкъщи?

EN: It's alright, it's alright, it's alright,
BG: Това е добре, това е добре, това е добре,

EN: It's alright, it's alright.
BG: Това е добре, това е добре.

EN: It doesn't matter where you are;
BG: Няма значение къде се намирате;

EN: It doesn't matter where you go;
BG: Няма значение къде отиваш;

EN: If it's a million miles away,
BG: Ако това е един милион мили,

EN: Or just a mile up the road:
BG: Или просто една миля нагоре по пътя:

EN: Take it in, take it with you when you go.
BG: Вземи го в, да го вземете с вас, когато отидете.

EN: Who says you can't go home?
BG: Кой казва, че не може да се прибера вкъщи?

EN: Who says you can't go back?
BG: Кой казва, че не мога да се върна?

EN: Been all around the world and as a matter of fact,
BG: Били по целия свят и в интерес на истината,

EN: There's only one place left I wanna go.
BG: Има само едно място ляво аз искам да отида.

EN: Who says you can't go home?
BG: Кой казва, че не може да се прибера вкъщи?

EN: It's alright, it's alright, it's alright,
BG: Това е добре, това е добре, това е добре,

EN: It's alright, it's alright.
BG: Това е добре, това е добре.

EN: Who says you can't go home?
BG: Кой казва, че не може да се прибера вкъщи?

EN: It's alright, it's alright, it's alright,
BG: Това е добре, това е добре, това е добре,

EN: It's alright, it's alright.
BG: Това е добре, това е добре.

EN: Who says you can't go home?
BG: Кой казва, че не може да се прибера вкъщи?

EN: It's alright, it's alright, it's alright,
BG: Това е добре, това е добре, това е добре,

EN: It's alright, it's alright.
BG: Това е добре, това е добре.

EN: Who says you can't go home?
BG: Кой казва, че не може да се прибера вкъщи?