Artist: 
Search: 
Bon Jovi - Hey God lyrics (Bulgarian translation). | Hey God, I'm just a little man got a wife and family
, But I almost lost the house
, Yeah, I bought...
05:59
video played 153 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Bon Jovi - Hey God (Bulgarian translation) lyrics

EN: Hey God, I'm just a little man got a wife and family
BG: Ей Бога, аз съм просто един малък човек, имам жена и семейство

EN: But I almost lost the house
BG: Но аз почти загуби дома

EN: Yeah, I bought into the dream
BG: Да, аз купих в съня

EN: We're barely holdin' on, when I'm in way to deep
BG: Ние сме едва държа на, когато съм на пътя до дълбока

EN: We're two paychecks away from living out on the streets
BG: Ние сме две заплатите далече от жилищни по улиците

EN: She's a workin' single mom, like a Saint she doesn't complain
BG: Тя е самотна майка една работа, като светец тя не се оплаква

EN: She never says a word, but she thinks that she's to blame
BG: Тя никога не казва една дума, но тя си мисли, че тя е виновен

EN: Her son just got convicted, he blew some punk away
BG: Нейният син току що осъден, той засвири някои пънк далеч

EN: She did her best to raise him, but the world got in the way
BG: Тя направи всичко възможно да го отгледа, но светът има по пътя

EN: Hey God - Tell me what the hell is going on
BG: Ей Бога - Кажи ми какво, по дяволите, става

EN: Seems like all the good shits gone
BG: Изглежда, че всички добри лайна няма

EN: It keeps on getting harder hanging on
BG: Той продължава да виси на все по-трудно

EN: Hey God, there's nights you know I want to scream
BG: Ей Боже, има нощи знаеш, че искам да крещя

EN: These days you've even harder to believe
BG: Тези дни ще съм още по-трудно да се смята,

EN: I know how busy you must be, but Hey God...
BG: Знам колко е зает, трябва да сте, но Ей Бог ...

EN: Do you ever think about me
BG: Мислил ли си някога за мен

EN: Born into the ghetto in 1991, just a happy child
BG: Роден в гетото през 1991 г., само на щастливо дете

EN: Playing beneath the summer sun
BG: Възпроизвеждане под лятното слънце

EN: A vacant lots' his playground, by 12 he's got a gun
BG: А много свободни'му площадка, на 12 той има пистолет

EN: The odds are bet against him, junior don't make 21
BG: Коефициентите са залог срещу него, младши не правят 21

EN: Hey God - Tell me what the hell is going on
BG: Ей Бога - Кажи ми какво, по дяволите, става

EN: Seems like all the good shits gone
BG: Изглежда, че всички добри лайна няма

EN: It keeps on getting harder hangin' on
BG: Той продължава все по-трудно Hangin'на

EN: Hey God, there's nights you know I want to scream
BG: Ей Боже, има нощи знаеш, че искам да крещя

EN: These days you've even harder to believe
BG: Тези дни ще съм още по-трудно да се смята,

EN: I know how busy you must be, but Hey God...
BG: Знам колко е зает, трябва да сте, но Ей Бог ...

EN: I'd get down on my knees
BG: Бих се падна на колене

EN: I'm going to try this thing you way
BG: Аз ще се опитам този начин вие нещо

EN: Seen a dying man too proud to beg spit on his own grave
BG: Видян един умиращ човек твърде горди да просят плюе по своя гроб

EN: Was he too gone to save?
BG: Беше ли той също няма да се спаси?

EN: Did you even know his name?
BG: Знаете ли, дори знам името му?

EN: Are you the one to blame, I got something to say
BG: Ти ли си този който има вина, аз имам нещо да кажа

EN: Hey God - Tell me what the hell is going on
BG: Ей Бога - Кажи ми какво, по дяволите, става

EN: Seems like all the good shits gone
BG: Изглежда, че всички добри лайна няма

EN: It keeps on getting harder hangin' on
BG: Той продължава все по-трудно Hangin'на

EN: Hey God, there's nights you know I want to scream
BG: Ей Боже, има нощи знаеш, че искам да крещя

EN: These days you've even harder to believe
BG: Тези дни ще съм още по-трудно да се смята,

EN: I know how busy you must be, but Hey God...
BG: Знам колко е зает, трябва да сте, но Ей Бог ...

EN: Do you ever think about me
BG: Мислил ли си някога за мен