Artist: 
Search: 
Bon Jovi - Hey God lyrics (Bulgarian translation). | Hey god, Im just a little man got a wife and family
, But I almost lost the house
, Yeah, I bought...
07:26
video played 441 times
added 8 years ago
by XTCMan
Reddit

Bon Jovi - Hey God (Bulgarian translation) lyrics

EN: Hey god, Im just a little man got a wife and family
BG: Ей Бог, Im просто малко човек имам съпруга и семейството

EN: But I almost lost the house
BG: Но аз почти загубили къщата

EN: Yeah, I bought into the dream
BG: да, аз закупени в съня

EN: Were barely holdin on, when Im in way to deep
BG: Са едва holdin за това, кога Im по начин до дълбока

EN: Were two paychecks away from living out on the streets
BG: Са били две заплатите от живеещи на улицата

EN: Shes a workin single mom, like a saint she doesnt complain
BG: Shes работиш една майка, като светец, тя не се оплакват

EN: She never says a word, but she thinks that shes to blame
BG: Тя никога не казва и дума, но тя мисли, че shes виновен

EN: Her son just got convicted, he blew some punk away
BG: Нейният син просто имам осъден, той отвя някои пънк

EN: She did her best to raise him, but the world got in the way
BG: Тя е най-добрата си да го съживи, но света има по пътя

EN: Hey God - tell me what the hell is going on
BG: Ей Бог - Кажи ми какво по дяволите се случва

EN: Seems like all the good shits gone
BG: Изглежда като всички добри shits отишъл

EN: It keeps on getting harder hanging on
BG: Тя държи на все по-трудно виси на

EN: Hey god, theres nights you know I want to scream
BG: Ей Бог, там нощи знаете аз искам да крещя

EN: These days youve even harder to believe
BG: Тези дни, вие сте още по-трудно да повярвам

EN: I know how busy you must be, but hey god...
BG: Аз знам колко е зает трябва да, но Ей Бог...

EN: Do you ever think about me
BG: Смятате ли някога за мен

EN: Born into the ghetto in 1991, just a happy child
BG: Роден в гетото през 1991 г., просто щастлив дете

EN: Playing beneath the summer sun
BG: Играе под лятното слънце

EN: A vacant lots his playground, by 12 hes got a gun
BG: Свободни партиди си площадка, от 12 hes имам пистолет

EN: The odds are bet against him, junior dont make 21
BG: Коефициентите са залог срещу него, младши не правят 21

EN: Hey God - tell me what the hell is going on
BG: Ей Бог - Кажи ми какво по дяволите се случва

EN: Seems like all the good shits gone
BG: Изглежда като всички добри shits отишъл

EN: It keeps on getting harder hangin on
BG: Тя държи на все по-трудно hangin

EN: Hey god, theres nights you know I want to scream
BG: Ей Бог, там нощи знаете аз искам да крещя

EN: These days youve even harder to believe
BG: Тези дни, вие сте още по-трудно да повярвам

EN: I know how busy you must be, but hey god...
BG: Аз знам колко е зает трябва да, но Ей Бог...

EN: Id get down on my knees
BG: ID се надолу върху коленете ми

EN: Im going to try this thing you way
BG: Im съществуващ към опитвам този нещо сте начин

EN: Seen a dying man too proud to beg spit on his own grave
BG: Видял един умиращ човек прекалено горд да просят плюе на своя гроб

EN: Was he too gone to save?
BG: Е той също няма да спаси?

EN: Did you even know his name?
BG: Ли дори знаят името му?

EN: Are you the one to blame, I got something to say
BG: Вие сте виновен, аз имам единнещо да каже

EN: Hey God - tell me what the hell is going on
BG: Ей Бог - Кажи ми какво по дяволите се случва

EN: Seems like all the good shits gone
BG: Изглежда като всички добри shits отишъл

EN: It keeps on getting harder hangin on
BG: Тя държи на все по-трудно hangin

EN: Hey god, theres nights you know I want to scream
BG: Ей Бог, там нощи знаете аз искам да крещя

EN: These days youve even harder to believe
BG: Тези дни, вие сте още по-трудно да повярвам

EN: I know how busy you must be, but hey god...
BG: Аз знам колко е зает трябва да, но Ей Бог...

EN: Do you ever think about me
BG: Смятате ли някога за мен