Artist: 
Search: 
Bon Jovi - Blaze Of Glory lyrics (Bulgarian translation). | I wake up in the morning
, And I raise my weary head
, I got an old coat for a pillow
, And the...
05:43
video played 1,098 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Bon Jovi - Blaze Of Glory (Bulgarian translation) lyrics

EN: I wake up in the morning
BG: Събудих се на сутринта

EN: And I raise my weary head
BG: И аз вдигна уморен глава

EN: I got an old coat for a pillow
BG: Имам един стар палто за възглавница

EN: And the earth was last night's bed
BG: А земята беше последната вечер на легло

EN: I don't know where I'm going
BG: Аз не знам накъде отивам

EN: Only God knows where I've been
BG: Само Бог знае къде съм бил

EN: I'm a devil on the run
BG: Аз съм дявола в движение

EN: A six gun lover
BG: Шест пистолет любовник

EN: A candle in the wind
BG: Свещ на вятъра

EN: When you're brought into this world
BG: Когато сте създали на този свят

EN: They say you're born in sin
BG: Казват, че сте родени в грях

EN: Well at least they gave me something
BG: В крайна сметка те ми дадоха нещо

EN: I didn't have to steal or have to win
BG: Аз не трябва да крадат или да спечели

EN: Well they tell me that I'm wanted
BG: Ами те ми казват, че аз съм исках

EN: Yeah I'm a wanted man
BG: Да, аз съм човек искаше

EN: I'm colt in your stable
BG: Аз съм осле в стабилна

EN: I'm what Cain was to Abel
BG: Аз съм това, което Каин е да Авел

EN: Mister catch me if you can
BG: Мистър хвана ме, ако можеш да

EN: I'm going down in a blaze of glory
BG: Падам в пламъците на славата

EN: Take me now but know the truth
BG: Вземи ме сега, но знае истината

EN: I'm going down in a blaze of glory
BG: Падам в пламъците на славата

EN: Lord I never drew first
BG: Господ никога не привлече първото

EN: But I drew first blood
BG: Но аз привлече първата кръв

EN: I'm no one's son
BG: Аз съм син никой не е

EN: Call me young gun
BG: Обади ми се млад пистолет

EN: You ask about my consience
BG: Вие питате за моето consience

EN: And I offer you my soul
BG: И аз ви душата ми

EN: You ask If I'll grow to be a wise man
BG: Вие питате дали ще става по-мъдър човек

EN: Well I ask if I'll grow old
BG: Ами аз питам дали ще остарее

EN: You ask me if I known love
BG: Ти ме попита дали съм познавал любовта

EN: And what it's like to sing songs in the rain
BG: И какво е искал да пее песни в дъжда

EN: Well,I've seen love come
BG: Е, аз съм виждал любовта идват

EN: And I've seen it shot down
BG: И аз съм виждал е свален

EN: I've seen it die in vain
BG: Виждал съм го да умре напразно

EN: Shot down in a blaze of glory
BG: Заснет в един пожар на славата

EN: Take me now but know the truth
BG: Вземи ме сега, но знае истината

EN: 'Cause I'm going down in a blaze of glory
BG: Защото аз ще съм в един пожар на славата

EN: Lord I never drew first
BG: Господ никога не привлече първото

EN: But I drew first blood
BG: Но аз привлече първата кръв

EN: I'm the devil's son
BG: Аз съм син на дявола

EN: Call me young gun
BG: Обади ми се млад пистолет

EN: Each night I go to bed
BG: Всяка вечер си лягам

EN: I pray the Lord my soul to keep
BG: Моля се на Господ да пази душата ми

EN: No I ain't looking for forgiveness
BG: Не, не търси прошка

EN: But before I'm six foot deep
BG: Но преди да съм шест фута дълбоки

EN: Lord,I got to ask a favor
BG: Господи, аз трябва да попитам за услуга

EN: And I'll hope you'll understand
BG: И аз ще надяваме, че ще разбере

EN: 'Cause I've lived life to the fullest
BG: Защото аз съм живял живот в най-голяма

EN: Let the boy die like a man
BG: Нека момчетата да умре като мъж

EN: Staring down the bullet
BG: Гледаше надолу от куршум

EN: Let me make my final stand
BG: Позволете ми да направя и последния ми стоят

EN: Shot down in a blaze of glory
BG: Заснет в един пожар на славата

EN: Take me now but know the truth
BG: Вземи ме сега, но знае истината

EN: I'm going out in a blaze of glory
BG: Отивам в един пожар на славата

EN: Lord I never drew first
BG: Господ никога не привлече първото

EN: But I drew first blood
BG: Но аз привлече първата кръв

EN: and I'm no one's son
BG: и аз съм син никой не е

EN: Call me young gun
BG: Обади ми се млад пистолет

EN: I'm a young gun
BG: Аз съм млад пистолет