Artist: 
Search: 
Reddit

Boh Foi Toch - Balkenbri'j lyrics

Gaodgaon Jan, ik gao verdan, ik mot no gaone
Want mien Dientjen hef op 't vuur de potte staone
Lol maor an besten Jan, ik moet vertrekken
Ik mot op huus an, ik mot helpen taofel dekken

In de kokken steet ze wisse al te wachten
't Water lop mien in de mond bi-j dee gedachte
A'k heur zee, stao'k gelieks in vuur en vlammen
Gaodgaon Jan, i-j hooft no neet meer deur te drammen

Balkenbri-j, moos met wors, brood met schraoven
En der steet nog zoerkool achter in den aoven
Karnemelksause met wat siepels en een harse
Bi-j mien Dientjen bun ik altied good te passe

Jao mien Dientjen dut zo heerlek lekker kokken
Um 't vuur van mien leefde op te stokken
Zonder eur zol ik niks konnen beginnen
Narges anders kan'k een better kosthuus vinnen...