Artist: 
Search: 
Bob Taylor - Deja Vu (feat. Inna) lyrics (Bulgarian translation). | Strofa I:
, 
, I know I'm alive I'm feeling so blue
, So take me away So take me with you
, Hey...
04:17
video played 2,492 times
added 8 years ago
Reddit

Bob Taylor - Deja Vu (feat. Inna) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Strofa I:
BG: Strofa I:

EN: I know I'm alive I'm feeling so blue
BG: Знам, че съм жив аз съм чувства толкова сини

EN: So take me away So take me with you
BG: Така че да ме далеч така че Вземи ме с теб

EN: Hey mistery girl I'm falling for you
BG: Ей Мистерията момиче съм попадащи за вас

EN: I'm ready tonight The last Deja Vu.
BG: Готов съм тази вечер последния Deja Vu.

EN: Refren:
BG: Refren:

EN: No no no no no no no fire no fire eyes
BG: Не не не не не не не пожар пожар очи

EN: I wanna feel the music higher and touch the ski
BG: Искам да усетя музиката по-високи и докосване ски

EN: No no no no you drive me crazy you crazy boy
BG: Не не не не трябва да ме закара луд ти луд момче

EN: I wanna live with you a deja vu.
BG: Искам да живея с теб дежа вю.

EN: La la la la la la ...
BG: Ла ла ла ла ла ла...

EN: Strofa II:
BG: Strofa II:

EN: I don't wanna live I'm feeling so blue
BG: Аз не искам да живея аз съм чувства толкова сини

EN: So take me away So take me with you
BG: Така че да ме далеч така че Вземи ме с теб

EN: Hey mistery girl I'm falling for you
BG: Ей Мистерията момиче съм попадащи за вас

EN: I'm ready tonight The last Deja Vu.
BG: Готов съм тази вечер последния Deja Vu.

EN: Refren:
BG: Refren:

EN: No no no no no no no fire no fire eyes
BG: Не не не не не не не пожар пожар очи

EN: I wanna feel the music higher and touch the ski
BG: Искам да усетя музиката по-високи и докосване ски

EN: No no no no you drive me crazy you crazy boy
BG: Не не не не трябва да ме закара луд ти луд момче

EN: I wanna live with you a deja vu.
BG: Искам да живея с теб дежа вю.

EN: No no no no no no no fire no fire eyes
BG: Не не не не не не не пожар пожар очи

EN: I wanna feel the music higher and touch the ski
BG: Искам да усетя музиката по-високи и докосване ски

EN: No no no no you drive me crazy you crazy boy
BG: Не не не не трябва да ме закара луд ти луд момче

EN: I wanna live wïth you a deja vu.
BG: Искам да живея wïth дежа вю.

EN: La la la la la la ...
BG: Ла ла ла ла ла ла...

  • BOB TAYLOR LYRICS