Artist: 
Search: 
Blue - I Can (Eurovision 2011, United Kingdom) lyrics (Bulgarian translation). | You were the eyes in the face of fortune
, I lost my way and I couldn't find you
, Oh, oh no
, 
,...
03:02
video played 745 times
added 6 years ago
Reddit

Blue - I Can (Eurovision 2011, United Kingdom) (Bulgarian translation) lyrics

EN: You were the eyes in the face of fortune
BG: Сте били очите на fortune

EN: I lost my way and I couldn't find you
BG: Загубих си начин и не мога да ви намеря

EN: Oh, oh no
BG: О о не

EN: We're not the first ones to be divided
BG: Не сме първият от тях да се раздели

EN: Won't be the last to be reunited
BG: Няма да бъде последното да се събират

EN: No
BG: Не

EN: Oh no
BG: О не

EN: (Oh no)
BG: (О не)

EN: It's like rain falling down
BG: Тя е като дъжд

EN: Drops of pain hit the ground
BG: Капки от болката удря земята

EN: I can't speak
BG: Не говоря

EN: There's no sound when you're gone
BG: Няма без звук, когато сте изчезва

EN: (Yeah, come on)
BG: (Да, хайде)

EN: I can
BG: Мога

EN: I will
BG: Непременно

EN: I know
BG: Знам

EN: I can untie these hands
BG: Мога да untie тези ръце

EN: And get backup again
BG: И да получите резервно отново

EN: (oh-ho)
BG: (о-Хо)

EN: I can
BG: Мога

EN: I will
BG: Непременно

EN: I know
BG: Знам

EN: I can untie these hands
BG: Мога да untie тези ръце

EN: And get backup again
BG: И да получите резервно отново

EN: I can
BG: Мога

EN: I can
BG: Мога

EN: (Get back up again)
BG: (Да се върнете отново)

EN: I have never lost anything quite like this
BG: Аз никога не губят нещо доста подобно

EN: No second chances if I don't fit in
BG: Няма втори шанс, ако аз не се побира в

EN: No (no)
BG: Няма (не)

EN: Oh no
BG: О не

EN: (oh no)
BG: (о не)

EN: You closed the door and you kept on walking
BG: Вие затварят вратата и да поддържа от Разходки

EN: Left me behind and there's no more talking
BG: Ме остави и няма повече не говори

EN: No
BG: Не

EN: Oh no
BG: О не

EN: Oh no
BG: О не