Artist: 
Search: 
Blue - I Can lyrics (Bulgarian translation). | You were the eyes in the face of fortune
, I lost my way and I couldn't find you
, Oh, oh no
, 
,...
03:13
video played 3,405 times
added 6 years ago
Reddit

Blue - I Can (Bulgarian translation) lyrics

EN: You were the eyes in the face of fortune
BG: Сте били очи в лицето на съдбата

EN: I lost my way and I couldn't find you
BG: Аз загубих моя начин и не мога да ви намеря

EN: Oh, oh no
BG: О о не

EN: We're not the first ones to be divided
BG: Ние не сме първите, които да се раздели

EN: Won't be the last to be reunited
BG: Няма да е последният да се събере

EN: No
BG: Не

EN: Oh no
BG: О не

EN: (Oh no)
BG: (О не)

EN: It's like rain falling down
BG: Това е като вали

EN: Drops of pain hit the ground
BG: Капки от болка удари в земната повърхност

EN: I can't speak
BG: Аз не мога да говоря

EN: There's no sound when you're gone
BG: Няма звук, когато те няма

EN: (Yeah, come on)
BG: (да, хайде)

EN: I can
BG: Мога

EN: I will
BG: Непременно

EN: I know
BG: Знам

EN: I can untie these hands
BG: Аз може да развърже тези ръце

EN: And get backup again
BG: И добивам гръб пак

EN: (oh-ho)
BG: (о-Хо)

EN: I can
BG: Мога

EN: I will
BG: Непременно

EN: I know
BG: Знам

EN: I can untie these hands
BG: Аз може да развърже тези ръце

EN: And get backup again
BG: И добивам гръб пак

EN: I can
BG: Мога

EN: I can
BG: Мога

EN: (Get back up again)
BG: (Получите обратно отново)

EN: I have never lost anything quite like this
BG: Аз никога не са загубили нищо подобно доста

EN: No second chances if I don't fit in
BG: Няма втори шанс, ако не се вписват

EN: No (no)
BG: Не (no)

EN: Oh no
BG: О не

EN: (oh no)
BG: (о не)

EN: You closed the door and you kept on walking
BG: Затвори вратата и да държат на ходене

EN: Left me behind and there's no more talking
BG: Ме остави и няма повече говорим

EN: No
BG: Не

EN: Oh no
BG: О не

EN: Oh no
BG: О не