Artist: 
Search: 
Bliznacite - Прозаично lyrics (Chinese translation). | Края дойде старшен и внезапен, заслужих ли това?
,...
03:32
video played 276 times
added 8 years ago
Reddit

Bliznacite - Прозаично (Chinese translation) lyrics

BG: Края дойде старшен и внезапен, заслужих ли това?
ZH: 结尾突然来了,staršen 和我值得吗?

BG: Станах за тебе твоя стар приятел, нима може така?
ZH: 我是对你,你的老朋友,权利吗?

BG: От както спря да ме обичаш в света си прозаичен,
ZH: 既然你停止爱我在你的世界,平凡人生

BG: ума си губя и не вярвам в този край.
ZH: 我掉了脑袋,我不相信在这一地区。

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Много ме боли, защо да лъжа,
ZH: 真的很痛,为什么要撒谎,

BG: адски ме боли, света е тъжен.
ZH: 疼得要命,世界是悲伤。

BG: Бързаш може би - отивай вече,
ZH: 现在,你可以走

BG: ти си чужда и далечна.
ZH: 你是外国和遥远。

BG: Много ме боли, защо да лъжа,
ZH: 真的很痛,为什么要撒谎,

BG: адски ме боли, ноща е тъжна.
ZH: 真的很痛,晚上是悲伤。

BG: Нямаш ли очи да гледаш право в мен.
ZH: 你没有看着我的眼睛。

BG: за последн път нали?!
ZH: 最后一次。

BG: Зная защо ти мълчиш тревожно, познавам те добре,
ZH: 知道为什么你这么安静的焦虑,我知道你很好,

BG: луташ се пак в лабиринта
ZH: 回来在迷宫中漂移

BG: сложен на своето сърце.
ZH: 在它的心是复杂的。

BG: От както спря да ме обичаш
ZH: 因为你不再爱我

BG: света и сив и прозаичен
ZH: 世界和灰色和平淡

BG: ума си губя и не вярвам в този край.
ZH: 我掉了脑袋,我不相信在这一地区。

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Много ме боли, защо да лъжа,
ZH: 真的很痛,为什么要撒谎,

BG: адски ме боли, света е тъжен.
ZH: 疼得要命,世界是悲伤。

BG: Бързаш може би - отивай вече,
ZH: 现在,你可以走

BG: ти си чужда и далечна.
ZH: 你是外国和遥远。

BG: Много ме боли, защо да лъжа,
ZH: 真的很痛,为什么要撒谎,

BG: адски ме боли, ноща е тъжна.
ZH: 疼得要命,晚上是悲伤。

BG: Нямаш ли очи да гледаш право в мен.
ZH: 你没有看着我的眼睛。

BG: за последн път нали?!
ZH: 最后一次。

BG: ...света е тъжен, бързаш може би...
ZH: ...世界是悲伤,你可能会...

BG: ...Много ме боли ... нощта е тъжна, нямаш ли очи да гледаш право в мен за последн път нали...
ZH: ...真的很痛。夜是悲伤,你没有眼睛看着我最后一次。