Artist: 
Search: 
Black Eyed Peas - My Humps lyrics (Bulgarian translation). | What you gon' do with all that junk?
, All that junk inside your trunk?
, I'ma get, get, get, get,...
03:46
video played 4,848 times
added 8 years ago
Reddit

Black Eyed Peas - My Humps (Bulgarian translation) lyrics

EN: What you gon' do with all that junk?
BG: Това, което гони'общо с всичко, така ли?

EN: All that junk inside your trunk?
BG: Всички, боклуци вътре в багажника?

EN: I'ma get, get, get, get, you drunk,
BG: Аз съм се, стани, стани, стани, ти пиян,

EN: Get you love drunk off my hump.
BG: Да те обичам пиян от моя гърбица.

EN: My hump, my hump, my hump, my hump, my hump,
BG: Моят гърбица ми гърбица ми гърбица ми гърбица ми гърбица,

EN: My hump, my hump, my hump, my lovely little lumps (Check it out)
BG: Моят гърбица ми гърбица ми гърбица, моето прекрасно малко бучки (Провери)

EN: I drive these brothers crazy,
BG: Аз карам тези братя луд,

EN: I do it on the daily,
BG: Аз го правя на ден,

EN: They treat me really nicely,
BG: Те се отнасяш с мен наистина добре,

EN: They buy me all these ices.
BG: Те ме купи всички тези сладоледи.

EN: Dolce & Gabbana,
BG: Dolce & Gabbana,

EN: Fendi and NaDonna
BG: Fendi и NaDonna

EN: Karan, they be sharin'
BG: Karan, те се sharin'

EN: All their money got me wearin' fly
BG: Всички парите си ме носиш летят

EN: Brother I ain't askin,
BG: Брат аз не се питам,

EN: They say they love my ass ‘n,
BG: Те казват, че любовта н ми задника',

EN: Seven Jeans, True Religion's,
BG: Седем дънки, истинската религия е,

EN: I say no, but they keep givin'
BG: Аз казвам не, но те пазят даваш

EN: So I keep on takin'
BG: Така че продължавам да обгръща

EN: And no I ain't taken
BG: И не, не е взето

EN: We can keep on datin'
BG: Ние можем да продължаваме да datin'

EN: I keep on demonstrating.
BG: Продължавам да демонстрира.

EN: My love (love), my love, my love, my love (love)
BG: Моята любов (любовта), любов моя, любов моя, моя любов (любовта)

EN: You love my lady lumps (love),
BG: Обичаш си дама бучки (любовта),

EN: My hump, my hump, my hump (love),
BG: Моят гърбица ми гърбица ми гърбица (любовта),

EN: My humps they got you,
BG: Моят гърбици те ли,

EN: She's got me spending.
BG: Тя ме разходи.

EN: (Oh) Spendin' all your money on me and spending time on me.
BG: (О) Spendin'всичките си пари за мен и да губите време за мен.

EN: She's got me spendin'.
BG: Тя ме spendin'.

EN: (Oh) Spendin' all your money on me, up on me, on me
BG: (О) Spendin'всичките си пари за мен, от мен, за мен

EN: What you gon' do with all that junk?
BG: Това, което гони'общо с всичко, така ли?

EN: All that junk inside that trunk?
BG: Всички, боклуци вътре, че багажника?

EN: I'ma get, get, get, get, you drunk,
BG: Аз съм се, стани, стани, стани, ти пиян,

EN: Get you love drunk off my hump.
BG: Да те обичам пиян от моя гърбица.

EN: What you gon' do with all that ass?
BG: Това, което гони'общо с всичко, което задник?

EN: All that ass inside them jeans?
BG: Всички, задника вътре в тях дънки?

EN: I'm a make, make, make, make you scream
BG: Аз съм да, да, да, да ви крещя

EN: Make you scream, make you scream.
BG: Ще те крещя, да ви крещи.

EN: Cos of my hump (ha), my hump, my hump, my hump (what).
BG: Защото на моята гърбица (ха), ми гърбица ми гърбица ми гърбица (какво).

EN: My hump, my hump, my hump (ha), my lovely lady lumps (Check it out)
BG: Моят гърбица ми гърбица ми гърбица (ха), моят прекрасна дама бучки (Провери)

EN: I met a girl down at the disco.
BG: Срещнах едно момиче, определени в дискотеката.

EN: She said hey, hey, hey yea let's go.
BG: Тя каза, хей, хей, хей да вървим.

EN: I could be your baby, you can be my honey
BG: Мога да ти бъде, скъпа, можеш да ми мед

EN: Let's spend time not money.
BG: Нека да прекарват времето си, не пари.

EN: I mix your milk wit my cocoa puff,
BG: Аз си микс остроумие мляко ми бутер какао,

EN: Milky, milky cocoa,
BG: Млечният, с цвят на мляко какао,

EN: Mix your milk with my cocoa puff, milky, milky riiiiiiight.
BG: Смесете млякото с какао бутер ми, с цвят на мляко, млечен riiiiiiight.

EN: They say I'm really sexy,
BG: Казват, че съм много секси,

EN: The boys they wanna sex me.
BG: Момчетата искат да ме секс.

EN: They always standing next to me,
BG: Те винаги стои до мен,

EN: Always dancing next to me,
BG: Винаги танци до мен,

EN: Tryin' a feel my hump, hump.
BG: Опитвам усещането ми гърбица, гърбица.

EN: Lookin' at my lump, lump.
BG: Гледам на еднократни ми, еднократни.

EN: You can look but you can't touch it,
BG: Можете да го видя, но не можете да се допрете до него,

EN: If you touch it I'ma start some drama,
BG: Ако докоснете това съм началото някои драма,

EN: You don't want no drama,
BG: Вие не искате без драма,

EN: No, no drama, no, no, no, no drama
BG: Не, не драма, не, не, не, не драма

EN: So don't pull on my hand boy,
BG: Така че не се дърпайте ръката ми момче,

EN: You ain't my man, boy,
BG: Не е моя мъж, момче,

EN: I'm just tryn'a dance boy,
BG: Аз съм просто момче tryn'a танц,

EN: And move my hump.
BG: И да ми гърбица.

EN: My hump, my hump, my hump, my hump,
BG: Моят гърбица ми гърбица ми гърбица ми гърбица,

EN: My hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump.
BG: Моят гърбица ми гърбица ми гърбица ми гърбица ми гърбица ми гърбица.

EN: My lovely lady lumps (lumps)
BG: Моята прекрасна дама бучки (бучки)

EN: My lovely lady lumps (lumps)
BG: Моята прекрасна дама бучки (бучки)

EN: My lovely lady lumps (lumps)
BG: Моята прекрасна дама бучки (бучки)

EN: In the back and in the front (lumps)
BG: В задната и в предната част (бучки)

EN: My lovin' got you,
BG: Моят обичам те,

EN: She's got me spendin'.
BG: Тя ме spendin'.

EN: (Oh) Spendin' all your money on me and spending time on me.
BG: (О) Spendin'всичките си пари за мен и да губите време за мен.

EN: She's got me spendin'.
BG: Тя ме spendin'.

EN: (Oh) Spendin' all your money on me, up on me, on me.
BG: (О) Spendin'всичките си пари за мен, от мен, от мен.

EN: What you gon' do with all that junk?
BG: Това, което гони'общо с всичко, така ли?

EN: All that junk inside that trunk?
BG: Всички, боклуци вътре, че багажника?

EN: I'ma get, get, get, get you drunk,
BG: Аз съм се, да, да, да сте пиян,

EN: Get you love drunk off my hump.
BG: Да те обичам пиян от моя гърбица.

EN: What you gon' do with all that ass?
BG: Това, което гони'общо с всичко, което задник?

EN: All that ass inside them jeans?
BG: Всички, задника вътре в тях дънки?

EN: I'ma make, make, make, make you scream
BG: Аз съм да, да, да, да ви крещя

EN: Make you scream, make you scream.
BG: Ще те крещя, да ви крещи.

EN: What you gon' do with all that junk?
BG: Това, което гони'общо с всичко, така ли?

EN: All that junk inside that trunk?
BG: Всички, боклуци вътре, че багажника?

EN: I'ma get, get, get, get you drunk,
BG: Аз съм се, да, да, да сте пиян,

EN: Get you love drunk off this hump.
BG: Да те обичам пиян от този гърбица.

EN: What you gon' do wit all that breast?
BG: Това, което гони направим всичко, което остроумие на гърдата?

EN: All that breast inside that shirt?
BG: Всички, на гърдата вътре в тази риза?

EN: I'ma make, make, make, make you work
BG: Аз съм да, да, да, да работите

EN: Make you work, work, make you work.
BG: Уверете се работи, работи, кара те да работят.

EN: (A-ha, a-ha, a-ha, a-ha) [x4]
BG: (А-ха, а-ха, а-ха, а-ха) [x4]

EN: She's got me spendin'.
BG: Тя ме spendin'.

EN: (Oh) Spendin' all your money on me and spendin' time on me
BG: (О) Spendin'всичките си пари за мен и spendin е време за мен

EN: She's got me spendin'.
BG: Тя ме spendin'.

EN: (Oh) Spendin' all your money on me, up on me, on me.
BG: (О) Spendin'всичките си пари за мен, от мен, от мен.

EN: [Will.i.am]
BG: [Will.i.am]

EN: So real [x17]
BG: Така че реално [x17]