Artist: 
Search: 
Black Eyed Peas - Bebot lyrics (Japanese translation). | Bebot bebot bet
, Bebot bebot bet
, Bebot bebot bet
, Ikaw ang aking
, Bebot bebot bet
, Bebot bebot...
04:44
video played 2,644 times
added 8 years ago
Reddit

Black Eyed Peas - Bebot (Japanese translation) lyrics

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Ikaw ang aking
JA: Ikaw ang aking

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Ikaw ang aking
JA: Ikaw ang aking

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Ikaw ay
JA: Ikaw ay

ES: Filipino! - Filipino! - Filipino! - Filipino!
JA: フィリピノ語!-フィリピン !-フィリピン !-フィリピン !

ES: Hoy pare, pakinggan n’yo ako
JA: 今 n ビジョンを停止 ' 私は赤穂

ES: Heto na ang tunay na Pilipino
JA: 私はリストムガ na アン tunay na ピリピノ語

ES: Galing sa baryo Sapang Bato
JA: Galing sa baryo セパン ・ バト馬頭

ES: Pumunta ng L.A. nagtrabaho
JA: プロ ng l. a. nagtrabaho

ES: Para makatulong sa Nanay
JA: Makatulong の sa ・ ナネイ

ES: Dahil sa hirap ng buhay
JA: Dahil sa hirap ng buhay

ES: Pero masaya pa rin ang kulay
JA: 雅也 pa rin アン kulay が

ES: Pag kumain - nagkakamay
JA: Krava PAG - nagkakamay

ES: ‘yung kanin - *chicken adobo
JA: ' ヨン カニン - * 鶏のアドボ

ES: ‘yung balot - binibenta sa kanto
JA: ' ヨン balot - binibenta sa 関東

ES: Tagay mo na nga ang baso
JA: Tagay mo ナ nga の ang の基本

ES: Pare ko, inuman na tayo
JA: Inuman na 頼 ko の皮をむく

ES: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!!
JA: フィリピノ語!!!フィリピノ語!!!フィリピノ語!!!フィリピノ語!!!

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Ikaw ang aking
JA: Ikaw ang aking

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Ikaw ang aking
JA: Ikaw ang aking

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Ikaw ay
JA: Ikaw ay

ES: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!!
JA: フィリピノ語!!!フィリピノ語!!!フィリピノ語!!!フィリピノ語!!!

ES: Masdan mo ang magagandang dalaga
JA: Masdan mo アン magagandang dalaga

ES: Nakakagigil ang beauty mo talaga
JA: Nakakagigil 美容 mo talaga ang

ES: Lambing na hindi nakakasawa
JA: 羊のヒンディー語 nakakasawa na

ES: Ikaw lang and gustong makasama
JA: Ikaw lang と gustong e

ES: ‘yung bahay o kubo
JA: ' ヨン bahay 久保または

ES: Pag-ibig mo ay totoo
JA: パグ-ibig mo ay ライン

ES: Puso ko’y laging kumikibo
JA: Ko を置く ' と laging kumikibo

ES: Wala kang katulad sa mundo
JA: Wala カン及び sa 世界

ES: Pinoy ka sigaw na sige
JA: フィリピン風 ka na sige sigaw

ES: Kung maganda ka sigaw na sige
JA: カンフー maganda ka na sige sigaw

ES: Kung buhay mo’y mahalaga - sige
JA: カンフー buhay mo' と mahalaga - sige

ES: Salamat sa ‘yong suporta
JA: Salamat sa ' 容をサポートしています

ES: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!!
JA: フィリピノ語!!!フィリピノ語!!!フィリピノ語!!!フィリピノ語!!!

ES: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!!
JA: フィリピノ語!!!フィリピノ語!!!フィリピノ語!!!フィリピノ語!!!

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Ikaw ang aking
JA: Ikaw ang aking

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Bebot bebot bet
JA: Bebot bebot ベット

ES: Ikaw ay
JA: Ikaw ay

ES: Pinoy ka sigaw na sige
JA: フィリピン風 ka na sige sigaw

ES: Kung maganda ka sigaw na sige
JA: カンフー maganda ka na sige sigaw

ES: Kung buhay mo’y mahalaga sige
JA: カンフー buhay mo' mahalaga sige

ES: Salamat sa ‘yong suporta sige
JA: Salamat sa ' 龍に sige をサポートしています

ES: Pinoy ka sigaw na sige
JA: フィリピン風 ka na sige sigaw

ES: Kung maganda ka - sigaw na sige
JA: カンフー maganda ka - na sige sigaw

ES: Kung buhay mo’y mahalaga sige
JA: カンフー buhay mo' mahalaga sige

ES: Salamat sa ‘yong suporta
JA: Salamat sa ' 容をサポートしています

ES: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!
JA: フィリピノ語!!!フィリピノ語!!!フィリピノ語!!!フィリピノ語!

ES: La la la la la la la . . . .
JA: 、.

ES: la la lo . . . .
JA: 事.

ES: La la la la la la la lo . . . .
JA: 、.