Artist: 
Search: 
Black Eyed Peas - Bebot lyrics (Italian translation). | Bebot bebot bet
, Bebot bebot bet
, Bebot bebot bet
, Ikaw ang aking
, Bebot bebot bet
, Bebot bebot...
04:44
video played 2,641 times
added 8 years ago
Reddit

Black Eyed Peas - Bebot (Italian translation) lyrics

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Ikaw ang aking
IT: Ikaw ang aking

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Ikaw ang aking
IT: Ikaw ang aking

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Ikaw ay
IT: Ikaw ay

ES: Filipino! - Filipino! - Filipino! - Filipino!
IT: Filippine! -Filippino! -Filippino! -Filippino!

ES: Hoy pare, pakinggan n’yo ako
IT: Ora stop n visione ' ho ako

ES: Heto na ang tunay na Pilipino
IT: Io heto ang na tunay na Pilipino

ES: Galing sa baryo Sapang Bato
IT: Galing sa baryo Sapang Bato

ES: Pumunta ng L.A. nagtrabaho
IT: Nagtrabaho ng Pro L.A.

ES: Para makatulong sa Nanay
IT: Per makatulong sa Nanay

ES: Dahil sa hirap ng buhay
IT: Dahil sa hirap ng buhay

ES: Pero masaya pa rin ang kulay
IT: Ma masaya pa rin ang kulay

ES: Pag kumain - nagkakamay
IT: Krava PAG - nagkakamay

ES: ‘yung kanin - *chicken adobo
IT: ' yung kanin - * adobo pollo

ES: ‘yung balot - binibenta sa kanto
IT: ' yung balot - binibenta sa kanto

ES: Tagay mo na nga ang baso
IT: Matei mo na nga ang base

ES: Pare ko, inuman na tayo
IT: PARE ko, inuman na tayo

ES: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!!
IT: Filippine!!! Filippine!!! Filippine!!! Filippine!!!

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Ikaw ang aking
IT: Ikaw ang aking

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Ikaw ang aking
IT: Ikaw ang aking

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Ikaw ay
IT: Ikaw ay

ES: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!!
IT: Filippine!!! Filippine!!! Filippine!!! Filippine!!!

ES: Masdan mo ang magagandang dalaga
IT: Masdan mo ang magagandang dalaga

ES: Nakakagigil ang beauty mo talaga
IT: Nakakagigil bellezza mo talaga ang

ES: Lambing na hindi nakakasawa
IT: Parto nakakasawa hindi na

ES: Ikaw lang and gustong makasama
IT: Ikaw lang e vuoi e

ES: ‘yung bahay o kubo
IT: ' yung bahay o kubo

ES: Pag-ibig mo ay totoo
IT: Linee di ay PAG-ibig mo

ES: Puso ko’y laging kumikibo
IT: Mettere ko' e laging kumikibo

ES: Wala kang katulad sa mundo
IT: Mondo di WALA kang katulad sa

ES: Pinoy ka sigaw na sige
IT: Pinoy ka na sige sigaw

ES: Kung maganda ka sigaw na sige
IT: Kung maganda ka na sige sigaw

ES: Kung buhay mo’y mahalaga - sige
IT: Mo buhay Kung' e mahalaga - sige

ES: Salamat sa ‘yong suporta
IT: Salamat sa ' yong supporta

ES: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!!
IT: Filippine!!! Filippine!!! Filippine!!! Filippine!!!

ES: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!!
IT: Filippine!!! Filippine!!!Filippine!!! Filippine!!!

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Ikaw ang aking
IT: Ikaw ang aking

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Bebot bebot bet
IT: Antonietta, Antonietta scommessa

ES: Ikaw ay
IT: Ikaw ay

ES: Pinoy ka sigaw na sige
IT: Pinoy ka na sige sigaw

ES: Kung maganda ka sigaw na sige
IT: Kung maganda ka na sige sigaw

ES: Kung buhay mo’y mahalaga sige
IT: Mo buhay Kung' e sige mahalaga

ES: Salamat sa ‘yong suporta sige
IT: Salamat sa ' yong supporta sige

ES: Pinoy ka sigaw na sige
IT: Pinoy ka na sige sigaw

ES: Kung maganda ka - sigaw na sige
IT: Kung maganda ka - na sige sigaw

ES: Kung buhay mo’y mahalaga sige
IT: Mo buhay Kung' e sige mahalaga

ES: Salamat sa ‘yong suporta
IT: Salamat sa ' yong supporta

ES: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!
IT: Filippine!!! Filippine!!! Filippine!!! Filippine!

ES: La la la la la la la . . . .
IT: L'il la la la la la...

ES: la la lo . . . .
IT: il la cosa...

ES: La la la la la la la lo . . . .
IT: il il il il il il l'il...